Genforhandling og konfliktløsning

Virksomheder venter sjældent på, at deres IT-kontrakt udløber, før de indleder en genforhandlingden for at opnå bedre vilkår. Mange genforhandlinger ender dog i konflikt, hvilket ofte skyldes en dårlig genforhandlingsstrategi, der ikke tilfører begge parter værdi.

Vi ved, hvordan en eksisterende servicekontrakt genforhandles mest hensigtsmæssigt, og vi mener, at det skaber mest værdi, hvis begge parter står tilbage som vindere. Dette kan reducere omkostningerne og bidrage til at nå de kritiske målsætninger, der understøtter kundens business case og samtidig giver leverandøren mulighed for at udbygge relationen og tilbyde flere ydelser.

Vi løser eventuelle konflikter, der måtte opstå, ved hjælp af en formel konfliktløsningsprocedure eller gennem forhandling. Vores erfaring inden for IT-området gør os i stand til at forstå tvisten og sikre en målrettet og effektiv proces.

Vores kompetencer omfatter bl.a.:

  • Genforhandlingsstrategier
  • Benchmarking og gennemgang af leverancemodeller
  • Analyse og vurdering af det mulige erstatningsansvar i henhold til kontrakten
  • Rådgivning om håndhævelse af rettigheder i henhold til en kontrakt 
  • Opsigelse og/eller genforhandling af kontraktforholdet
  • Konfliktløsning