Køb og salg af teknologi­virksomheder

Da IT- og licensforhold får stadig større betydning for mange virksomheder, gør de bagvedliggende IT- og licensaftaler det stadig mere kompliceret at købe og sælge teknologivirksomheder. Det betyder, at markeds- og branchekendskab er et væsentligt element ved indgåelse af værdiskabende aftaler om virksomhedsoverdragelser og investering i ny teknologi.

I de senere år har vi deltaget i et stort antal ventureinvesteringer, i stort set alle større transaktioner i IT-branchen og i talrige køb af små og mellemstore virksomheder, og vi har derfor stor ekspertise inden for alle dele af en transaktionsproces. Vi rådgiver såvel købere som sælgere af store og små danske og udenlandske teknologivirksomheder samt deres investorer og banker.

Vores rådgivning bygger altid på respekt for parternes særlige forhold, målsætninger og behov. Ved at kombinere vores juridiske ekspertise med vores mangeårige erfaring og branchekendskab kan vi hurtigt identificere potentielle risici i relation til targetvirksomheden, foreslå konstruktive løsningsforslag og derigennem bidrage til en mere effektiv proces.

Vores kompetencer omfatter bl.a.:

 • Trimme virksomheden til salg (f.eks. tilpasning af koncernstruktur) 
 • Identificere udefrakommende forhold, der kan påvirke overdragelsen eller investeringen 
 • Valg af transaktionsstruktur 
 • Strukturere transaktionsprocessen 
 • Udarbejde dokumentation, der danner grundlag for transaktionen (f.eks. fortrolighedsaftaler, hensigtserklæringer, due diligence-rapporter, garantikataloger) 
 • Due diligence og opsætning af fysiske og virtuelle datarum
 • Indarbejde due diligence-resultatet i overdragelses- eller investeringsaftalen
 • Udfærdige og forhandle kontrakter 
 • Forberede og gennemgå licensaftaler
 • Integrere targetvirksomheden i købers organisation
 • Transitional service aftaler (overgangsaftaler)
 • Udskille og implementere den overdragne virksomheds IT-systemer

Læs mere om overdragelse af telekommunikationsvirksomheder og
i brochuren Business transfers within technology