Offentlige udbud

Når offentlige myndigheder køber IT-ydelser og -systemer over en vis værdi, skal dette ske gennem en udbudsrunde, der er underlagt detaljeret regulering med krav om transparens og konkurrenceudsættelse. Aftaleparterne skal sikre, at aftalen overholder disse regler og skal være opmærksom på de risici, der er forbundet med udbuddet.

Vi har stor erfaring inden for både IT- og udbudsret og kan rådgive om alle aspekter ved et IT-udbud med fokus på udbudsreglerne for at sikre overholdelse af lovgivning og udbudsbetingelser, idet vi samtidig tager højde for de særlige problemstillinger, der gør sig gældende ved IT-leverancer.

Vores kompetencer omfatter bl.a.:

  • Vurdering af udbudspligten
  • Planlægning af udbuddet
  • Udbudsdokumenter
  • Tildeling af ordren og udvælgelseskriterier
  • Prækvalifikation
  • Klager
  • Gennemgang, forhandling og underskrivelse af kontrakten