Start-ups/iværksættere

Udover at have en god forretningsmodel er det vigtigt for iværksættervirksomheder at beskytte stifternes ideer og IP rettigheder, som ofte er IT-værksætteres mest værdifulde aktiv, og samtidig få ejerne til at indgå en langsigtet forpligtelse. I de fleste tilfælde har iværksættere dog ikke økonomisk mulighed for at prioritere juridisk rådgivning, der ellers på et tidligt tidspunkt kunne sikre disse kritiske behov.

Vi har i mange år haft særlig fokus på IT-iværksættere og hjælper med alt fra stiftelse, selskabsretlige forhold til finansiering med risikovillig kapital og investeringer. Vi rådgiver desuden i forbindelse med overdragelser og exit af selskaber, der har deres største værdi knyttet op i teknologi, eller når der er behov for IT-ekspertviden.

Med vores direkte og uformelle facon og omfattende branchekendskab kan vi tilbyde individuel rådgivning til en lav pris. Vi tilbyder velafprøvede dokumentpakker til en lav forud fastsat pris, der bidrager til at begrænse advokatudgifter, og vi yder en strategisk rådgivning, der hjælper nystartede virksomheder med at håndtere deres udfordringer og sætte fokus på væksten.

Vores kompetencer omfatter bl.a.:

 • Stiftelse af virksomheden eller partnerskabet 
 • Ejeraftaler
 • Strategiske alliancer og partnerskabsaftaler
 • Oprettelse af vesting schedule
 • Kapitalfremskaffelse og finansiering 
 • IP-forhold 
 • Fortrolighedsaftaler
 • Exit-strategier 
 • Overdragelsesaftaler
 • Overgangsaftaler
 • Due diligence