Regulatoriske forhold

Når man vil drive forretning inden for telekommunikation, kan man ikke komme udenom at skulle tilpasse sig den detaljerede og komplekse lovgivningsmæssige ramme for udbud af teleydelser.

Vi forstår de tekniske og forretningsmæssige problemstillinger og udfordringer og har håndteret disse i et regulatorisk perspektiv siden liberaliseringen i 1990'erne. Vi har god kontakt med myndighederne på området, og vi har i det hele taget et bredt netværk, der holder os opdateret på indholdet af de nyeste lovgivningsmæssige tiltag både fra national og europæisk kant.

Vi rådgiver bredt alle aktører på teleområdet, herunder offentlige myndigheder, infrastrukturejere og udbydere, producenter af teleudstyr og slutkunder.

Vi hjælper bl.a. med:

  • Licensforhold, herunder i forbindelse med udbud og auktionsprocesser
  • Krav til udbydere af telekommunikationsydelser
  • Infrastrukturplanlægning, såsom samtrafik, mastelovgivning, roaming mv.
  • Konkurrenceretlige problemstillinger inden telereguleringen
  • Udstyrsregulering ved introduktion af nye teleprodukter på markedet
  • Broadcasting forhold

Kontaktpersoner med speciale i Tele­kommunikation