Transaktioner og M&A

Køb, salg, fusion eller outsourcing af televirksomheder kræver hensyn- og stillingtagen til mange aspekter, der særligt gør sig gældende for teleområdet, såsom konkurrenceretlige forhold, regulatoriske forhold, licenser, infrastrukturplanlægning og overførsel af kunder.

Vi har bred erfaring med overdragelse og fusioner af virksomheder, der råder over infrastruktur og tilladelser, samt koordinering med myndigheder og tekniske og økonomiske rådgivere i den forbindelse. Vi har været involveret i de største nationale projekter om outsourcing af drift af infrastruktur, samt bistået med flere internationale outsourcingsprojekter. Endelig har vi bred erfaring med investering i, og salg af, teknologivirksomheder.

Vi hjælper bl.a. med at:

  • Trimme virksomheden til salg (tilpasning af koncernstruktur mv.)
  • Identificere udefrakommende forhold, der kan påvirke overdragelsen eller investeringen
  • Vælge transaktionsstrukturen
  • Strukturere transaktionsforløbet
  • Udarbejde dokumenter, som senere udgør grundlaget for transaktionen, for eksempel: 

     o hemmeligholdelsesaftaler
     o hensigtserklæringer
     o overdragelses- eller investeringsaftaler
     o garantikataloger
     o aktionæroverenskomster
     o due diligence-rapporter
     o diverse relevante selskabsdokumenter
     o aftaler med ledelsen og nøglemedarbejdere 
     o incitamentsprogrammer

 

Få mere indsigt i vores ekspertise med køb og salg af televirksomheder i brochuren 'Business transfers - technology and media'.

 

Vi kan også tilbyde bistand fra vores Projektcenter, som har stor erfaring med projektstyring og med opbygning og styring af fysiske og virtuelle datarum.

Læs mere om projektcentret.

 

Læs også mere om vores generelle ekspertise inden for Virksomhedsoverdragelser.


 

Kontaktpersoner med speciale i Tele­kommunikation