Tvistrelaterede forhold

Håndtering af tvister på teleområdet kræver ofte håndtering af komplekse tekniske og brancherelaterede forhold samt et godt forhold til de offentlige myndigheder.

Vi har lang erfaring med tvisthåndtering ved domstolene, voldgift og ved alternative konfliktløsningsorganer som mediation både indenfor tele -og IT-området.

Vi er vant til at håndtere tekniske og kommercielle komplekse problemstillinger, hvilket sætter os i stand til hurtigt at forstå sagen og finde praktiske og kommercielle gangbare løsninger. Endelig har vi et godt forhold til myndighederne på området og har god historik med at etablere en dialogbaseret konfliktløsning med myndighederne.

Vi hjælper bl.a. med:

  • Administrative klagesager
  • Voldgiftssager
  • Retssager
  • Alternativ konfliktløsning, såsom retsmægling og mediation

Kontaktpersoner med speciale i Tele­kommunikation