Udbud

Rådgivning fra start til slut om alle aspekter ved udbud, herunder om der er en forpligtelse til at afholde udbud eller grundlag for en klage.
Kromann Reumerts udbudsgruppe rådgiver både ordregivende myndigheder samt private virksomheder om alle aspekterne ved udbud, herunder om der er en forpligtelse til at afholde udbud eller grundlag for en klage.

Før, under og efter et udbud

Vi rådgiver både før, under og efter udbuddet, og da udbudsgruppen har en række specialkompetencer, herunder inden for IT og fast ejendom, kan vi tilbyde en sammenhængende specialrådgivning under hele forløbet fra udbuddets start til tidspunktet, hvor projektet gennemføres.

Vores rådgivning er kendetegnet ved stor kommerciel indsigt, og vi har omfattende erfaring med rådgivning vedrørende både de udbudsretlige samt de kontraktretlige forhold.

Vi har ekspertise vedrørende både Udbudsdirektivet og Forsyningsvirksomhedsdirektivet såvel som den danske tilbudslov og reglerne om annoncering. Vi kan dermed sikre både ordregivende myndigheder og tilbudsgivere en professionel og lettilgængelig rådgivning.

Læs mere om vores rådgivning til ordregiver og tilbudsgiver.