Ordregiver

Som offentlig myndighed er det umuligt at undgå at få berøring med udbudsreglerne, og vi har i vores rådgivning fokus på, at udbudsprocessen gennemføres så hensigtsmæssigt og smidigt som muligt.

Foruden den juridiske rådgivning kan vi bistå med en række andre opgaver, herunder eksempelvis projektstyring og valg af eksterne rådgivere. Det er vores erfaring, at udbudsprocessen optimeres, når vi fra udbuddets start bistår med løsning af såvel kommercielle som juridiske forhold, idet vi som juridisk rådgiver ligeledes vil kunne bistå under de efterfølgende drøftelser om kontrakten og en eventuel klagesag.

Ved et udbud bistår vi typisk ordregivere med at:


  • Vurdere udbudspligt
  • Planlægge udbudsprocessen herunder valg af udbudsform
  • Rådgive om prækvalifikation og udvælgelseskriterier
  • Udarbejde udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelser og kontrakt
  • Udforme tildelingskriterier
  • Evaluere de indkomne tilbud, forhandling og kontraktindgåelse
  • Projektstyring