Tilbudsgiver

Leverandører er jævnligt involveret i udbud, og vi har omfattende erfaring med at rådgive potentielle tilbudsgivere.

Vi yder bistand fra første færd og indtil beslutningen om tildeling af kontrakten er truffet, og vi rådgiver efterfølgende om mulighederne for at klage over eventuelle overtrædelser af udbudsreglerne samt om at få aktindsigt. Derudover repræsenterer vi klagere for Klagenævnet for Udbud og de almindelige domstole, hvor vi har betydelig proceserfaring.

Ved et udbud bistår vi typisk tilbudsgivere med:

  • At ansøge om prækvalifikation
  • At udarbejde og kvalitetssikre tilbud
  • Rådgivning om den udbudte kontrakts indhold
  • Rådgivning, når tilbuddet blev valgt, forhandling og kontraktindgåelse
  • Rådgivning, når tilbuddet blev fravalgt/aktindsigt
  • Indgivelse af klage
  • Anlæggelse af retssager
  • Rådgivning i kontraktens løbetid, herunder vedrørende ændringer

Læs mere om vores rådgivning til dig som tilbudsgiver.