Joint ventures

Joint ventures og strategiske alliancer etableres i stigende antal, inklusiv på tværs af landegrænser.

Et sådan samarbejde rejser en række udfordringer for parterne:

  • Planlægning af det kommercielle set-up
  • Regulering af juridiske vilkår, f.eks. selskabsform og exit-muligheder
  • Betydningen af konkurrenceretlige regelsæt

Vi har omfattende erfaring med at planlægge og gennemføre joint ventures og andre strategiske alliancer, både i Danmark og internationalt.

Vi besidder den nødvendige viden til at beskytte vores klienters kommercielle og juridiske interesser og dermed skabe de bedst tænkelige rammer for et samarbejde. Desuden er vores veletablerede samarbejde med udenlandske advokater medvirkende til effektivt at afdække relevante juridiske forhold.

Kontaktpersoner med speciale i Virksomheds­overdragelser

Anders Stubbe Arndal

Managing Partner (København)
ASA@kromannreumert.com

Torben Waage

Partner (København)
tw@kromannreumert.com