Finansielle virksomheders outsourcing

Finansielle virksomheder outsourcer i stort - og formentlig i stadigt større - omfang opgaver til eksterne leverandører, herunder til koncernselskaber og til virksomheder, der er stiftet af en eller flere finansielle virksomheder i fællesskab.
Der kan være mange grunde til, at en finansiel virksomhed vælger at outsource en opgave, herunder ønsket om:

  • Realisering af besparelser, f.eks. som resultat af at den finansielle virksomhed ikke selv har størrelsen til at varetage den pågældende funktion rentabelt
  • Et højere serviceniveau og/eller adgang til særlig fagkundskab
  • At de interne ressourcer i højere grad fokuseres på virksomhedens kerneopgaver

Uanset hvad grunden til outsourcing er, indebærer ethvert påtænkt outsourcingarrangement et behov for, at den finansielle virksomhed konstaterer, håndterer og så vidt muligt begrænser og eliminerer de forretningsmæssige, juridiske og compliancemæssige risici, som outsourcingarrangementet kan medføre.


Artiklen er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 8/2008.


Læs artiklen.