Myndighedernes adgang til cloud-data

I Danmark, såvel som i de øvrige EU-lande, har rækkevidden og konsekvenserne af den amerikanske Patriot Act i relation til cloud-data været genstand for en heftig debat i it-branchen.
Denne artikel beskriver reglerne for offentlige myndigheders og politiets adgang til tredjemands data i henhold til gældende amerikansk og dansk lovgivning, herunder konsekvenserne af disse regler i en situation, hvor en dansk virksomhed outsourcer administration, opbevaring og behandling af sine data til en cloud-udbyder i USA eller inden for EU.

Endelig beskriver artiklen nogle af de overvejelser, som en virksomhed bør gøre sig, når den indgår aftale med en ekstern udbyder med henblik på lagring og behandling af virksomhedens data.

Download hele artiklen som pdf.


Download English version (pdf file).