Ny reform af værdipapir­handels­retten

Et af værdipapirmarkedets kendetegn er den hastighed, hvormed markedet udvikler og forandrer sig. Den stadige udvikling af finansielle produkter, instrumenter og tjenesteydelser forudsætter en ramme i form af en fleksibel retlig regulering.
Reguleringen af værdipapirmarkedet er derfor på mange måder et dynamisk retsområde forstået på den måde, at retten konstant udvikles og forandres for at skabe en hensigtsmæssig reguleringsmæssig ramme om værdipapirmarkedet. I tråd hermed har det vist sig at være en uomtvistelig kendsgerning, at værdipapirmarkedet med jævne mellemrum vokser ud af sin ”retlige trøje”, hvorved det i større eller mindre omfang viser sig nødvendigt at ændre den gældende regulering.