Nye fælles regler for finansielle virksomheders outsourcing

I Revision & Regnskabsvæsen i 2008 har vi beskrevet reglerne om finansielle virksomheders outsourcing, herunder med særlig fokus på den betydning, som implementeringen af MiFID i dansk ret havde på værdipapirhandleres muligheder for at foretage outsourcing.
Disse regler er blevet væsentligt forandret i 2010 med indførslen af et helt nyt regelsæt om finansielle virksomheders outsourcing, som gælder på tværs af de forskellige typer af finansiel virksomhed.

De nye regler er indført ad flere omgange. Med virkning fra den 1. juli 2009 blev der indsat enkelte og generelle bestemmelser om outsourcing i lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel mv. samt visse andre love. Med virkning fra den 1. marts 2010 udstedte Finanstilsynet den centrale nye regulering i form af en bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder (”Outsourcingbekendtgørelsen”), og den 12. maj 2010 udgav Finanstilsynet en vejledning til Outsourcingbekendtgørelsen8 (”Outsourcingvejledningen”) (samlet ”De Nye Regler”).

Artiklen er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 7/2010.

Læs artiklen