Praktisk guide til personalejura 2008

Din guide til den daglige personaleledelse - i private virksomheder, institutioner og organisationer. Find svar på personalejuridiske spørgsmål – om alt lige fra barsel, ferie, sygdom til ændringer og konkurrencebegrænsninger efter ansættelsesforholdets ophør og meget mere.
Personalejura 2008 sætter fokus på ind- og udstationering. Læs blandt andet temaartikler om, hvordan virksomheden sammensætter en god udstationeringspolitik og sikrer kulturforståelse, når forskellige nationaliteter skal arbejde sammen. I andre af bogens artikler gennemgås de juridiske og skattemæssige forhold vedrørende ind- og udstationering. Det drejer sig blandt andet om udstationeringskontrakten, skattefritagelse og social sikring.

Du finder som altid et omfattende personalejura-leksikon med ordforklaringer og en praktisk adresseliste sidst i bogen.

Find og køb bogen.