Vederlags­politik og Vederlags­rapport

På denne side kan du finde relevant information om de nye krav til Vederlagspolitikker og Vederlagsrapporter. De nye krav til Vederlagspolitikker og Vederlagsrapporter i selskabslovens §§ 139, 139 a og 139 b trådte i kraft den 10. juni 2019.

I vores Q&A kan du blandt andet læse mere om, hvornår de nye regler skal implementeres hos børsnoterede selskaber. 

De nye regler i selskabsloven indeholder en række specifikke indholdsmæssige krav til den Vederlagspolitik, børsnoterede selskaber skal fremlægge til godkendelse for aktionærerne på den ordinære generalforsamling i 2020. De nye regler indeholder også en række specifikke krav til den Vederlagsrapport, de børsnoterede selskaber skal fremlægge til en vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling i 2021. 

Her på siden og gennem nyhedsbreve holder vi alle opdaterede om de nye regler, guidelines, høringssvar mv. Derudover har vi oprettet en Q&A-funktion, der er tiltænkt korte og generelle spørgsmål til os. I det omfang der er tale om spørgsmål af generel interesse, vil de også – i anonymiseret form – blive delt her på siden.

 

Nyheder

9. spetember 2020:

10 råd til udarbejdelsen af en klar og forståelig vederlagsrapport

 

27. november 2019:

Erhvervsstyrelsens vejledning om vederlagspolitik og vederlagsrapport

 

11. juni 2019: 

Databeskyttelse ved offentliggørelse af oplysninger om ledelsens vederlag

 

4. april 2019:
Nu er implementering af Aktionærrettighedsdirektiv II vedtaget

 

20. februar 2019:
Fremsat lovforslag om aktionærrettighedsdirektivet II

 

9. november 2018:
Høringsforslag: Implementering af ændringer af aktionærrettighedsdirektivet

22. december 2016:
Ændringer til aktionærrettighedsdirektivet forventes vedtaget i foråret 2017

 

29. november 2016:
Anbefalinger for aktivt ejerskab for institutionelle investorer 

Lovsamling

Her finder du relevante regler, anbefalinger og vejledninger m.v.

 

Danmark

 

Erhvervsstyrelsens vejledning om selskabslovens krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport fra november 2019, version 1.0

 

Lov om ændring af selskabsloven m.fl. som vedtaget den 4. april 2019 (lov nr. 369 af 9. april 2019)

 

Lovforslaget som fremsat den 6. februar 2019

 

Høringsudkast som blev fremsat den 26. oktober 2018

 

Høringssvar fra Danske Advokater

 

Alle høringssvar

 

Høringsnotat

 

Corporate Governance Anbefalingerne

 

EU

 

Direktiv 2007/36/EF om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber (Aktionærrettighedsdirektivet)

 

Direktiv nr. 2017/828 (Ændringsdirektivet)

 

Kommissionens udkast til retningslinjer for udarbejdelse af vederlagsrapport

Q&A

Denne Q&A-funktion er tiltænkt korte og generelle spørgsmål til os. I det omfang der er tale om spørgsmål af generel interesse, vil de også – i anonymiseret form – blive delt her på siden. Q&A-funktionen kan endvidere benyttes, hvis du har input til kommende vejledninger eller lignende, som du ønsker vi deler med Erhvervsstyrelsen.
 

Har du et spørgsmål, du ønsker at få svar på, bedes du sende det til PHD@kromannreumert.com. Vi offentliggør dit spørgsmål og vores svar her på hjemmesiden. Dit spørgsmål vil være anonymiseret.

 


Q: Hvor står de nye regler om Vederlagspolitik og Vederlagsrapport?

A: De nye regler om Vederlagspolitik fremgår af selskabslovens § 139 og 139 a. De nye regler om Vederlagsrapport fremgår af selskabslovens § 139 b.

 


Q: Hvornår gælder de nye regler?

A: For selskaber med kalenderåret som regnskabsår skal Vederlagspolitikken godkendes på den ordinære generalforsamling i 2020 og den vejledende afstemning om Vederlagsrapporten skal ske på den ordinære generalforsamling i 2021.

 

For selskaber med skævt regnskabsår (f.eks. 1. juli - 30. juni) har Erhvervsstyrelsen oplyst, at Vederlagspolitikken ligeledes skal godkendes på den ordinære generalforsamling i 2020 og at den vejledende afstemning om Vederlagsrapporten ligeledes skal ske på den ordinære generalforsamling i 2021.

 


Q: Hvilke personer skal være omfattet af Vederlagspolitikken?

A: Bestyrelsen og direktionen. For medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er det alene deres aflønning i egenskab af bestyrelsesmedlemmer, der omfattes af Vederlagspolitikken.

 


Q: Hvordan skal et selskab forholde sig, hvis det både er omfattet af aflønningsreglerne i selskabsloven og i den finansielle lovgivning?

A: Virksomheden skal leve op til begge regelsæt. I tilfælde af modstrid mellem de to regelsæt, og hvor den finansielle regulering indeholder skærpede regler, udgør den finansielle regulering såkaldt lex specialis, og har forrang for selskabslovens regler.

 


Q: Hvad gælder, hvis generalforsamlingen ikke godkender den nye vederlagspolitik?

A: Bestyrelsen skal i så fald fremsætte et ændret forslag til Vederlagspolitik senest på den følgende ordinære generalforsamling.

 

Selskabet kan fortsætte med at aflønne ledelsesmedlemmerne i henhold til den gældende praksis, indtil en ny Vederlagspolitik er godkendt af generalforsamlingen.