Lovsamling - MAR

Reglerne om markedsmisbrug fremgår direkte af markedsmisbrugsforordningen (MAR), og det har de gjort siden den 3. juli 2016.

MAR er udstedt som en forordning, der er direkte anvendelig i dansk ret. Forordningsformen er valgt for at skabe ens regler i EU. EU-Kommissionen har herudover udstedt delegerede retsakter, der nærmere fastlægger kravene til bl.a. formatet for insiderlister, markedssonderinger, typer af indberetningspligtige transaktioner, tilbagekøb og stabilisering.

 

I vores lovsamling her på siden finder du relevante forordninger, love, guidelines mv.

 

 

Lovgivning og regler 

EU

EU-Kommissionens delegerede retsakter:

Danmark

Nasdaq Copenhagen A/S

 

 

Guidelines mv.

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Interessentgruppen for værdipapirer og markeder (SMSG)Afgørelser