Contract Management

Vi ved, at organisationers behov for kontraktstyring kan være meget forskellige og afhænge af mange forskellige faktorer, og vi tilbyder derfor forskellige rådgivnings- og systemløsninger, der enkeltvist eller i samspil kan styrke jeres medarbejderes daglige arbejde med udarbejdelse og styring af kontrakter.
Kontraktstyring er en vigtig del af en effektiv og konkurrencedygtig organisation. Kontraktstyring handler ikke kun om at administrere kontrakter, der allerede er indgået, men også om at overveje og håndtere hele kontraktens livscyklus.

God kontraktstyring giver bedre forudsætninger for at udnytte de forhandlingsresultater, der blev opnået, da kontrakten blev indgået, håndtere kontrakternes risici og måle kontraktparters aftaleopfyldelse. Det giver også grundlag for at forhandle fremtidige kontrakter og for at eliminere unødvendige omkostninger. 

Kromann Reumerts arbejde med contract management

Kromann Reumert rådgiver om alle elementer i arbejdet med kontraktstyring til både mindre, mellemstore og store organisationer. Vi ved, at organisationers behov kan være meget forskellige og afhænge af mange forskellige faktorer, og vi tilbyder derfor forskellige rådgivnings- og systemløsninger, herunder vores eget contract management system, som du kan læse mere om nedenfor.

Vores rådgivnings- og systemløsninger kan enkeltvist eller i samspil styrke jeres medarbejderes daglige arbejde med udarbejdelse og styring af kontrakter. Det gælder alt fra generel planlægning af kontraktstyring til konkret rådgivning om håndtering af enkelte kontrakters muligheder og begrænsninger. 

Vi rådgiver og hjælper jeres organisation med at sikre god kontraktstyring, herunder:

 • Rådgivning om, hvordan og hvornår i kontraktprocessen, vi kan hjælpe jeres organisation, da involvering på det rette tidspunkt ofte kan skabe stor værdi.
 • Aktivering af forskellige interessenter så tidligt som muligt.
 • Rådgivning om gode governance-processer i kontrakter, herunder ved at sikre klare rolle- og ansvarsbeskrivelser.
 • Sikring af ensartethed i jeres kontrakt-setup.
 • Vurdering af hvorvidt ikke-skriftlige aftaler bør formaliseres.
 • Gennemgang af jeres skriftlige aftaler for at identificere kontrakter, der ud fra en værdi- og risikovurdering bør fokuseres særligt på.
 

Læs vores 4 gode råd til effektiv kontraktstyring

 

Få en introduktion til effektiv contract management i vores podcast

KROMANN REUMERT CONTRACT MANAGEMENT SYSTEM


Optimal kontraktstyring forudsætter et opdateret og overskueligt overblik over organisationens kontrakter med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Derfor rådgiver Kromann Reumert også om systemunderstøttelsen til kontraktstyring. 

 

Er I en mindre eller mellemstor organisation, kan I have behov for et overskueligt system til løbende kontraktstyring. For jer kan vores brugervenlige Contract Management System være en effektiv medspiller og bidrage til at få styr på og skabe overblik over jeres kontrakter. Vores Contract Management System er yderst fleksibelt og giver os mulighed for at tilpasse en lang række af platformens funktioner til jeres organisation.

 

Vores Contract Management System tilbyder blandt andet følgende funktioner:

 
Gem alle relevante informationer ét sted

 • Det er nemt og overskueligt at gemme kontraktdokumenter, korrespondance og noter i systemet.

 
Skab overblik 

 • Det er nemt at beskrive og gemme de væsentligste elementer i kontrakten i systemet.
 • Søgbare metadatafelter kan tilpasses jeres organisation, så I altid kan gemme og søge på lige netop de informationer, der er vigtige for jer.

 
Fuld søgefunktionalitet

 • Systemet understøtter både søgning i indtastede metadata og fritekstsøgning direkte i kontrakter gennem automatisk OCR-scanning af gemte kontrakter.
 • Fritekstsøgning direkte i kontrakter gennem automatisk OCR-scanning af gemte kontrakter.

 
Få påmindelser

 • Kontrakter indeholder ofte vigtige datoer, som organisationen skal reagere inden. Det kan eksempelvis være opsigelses- eller forlængelsesfrister.
 • Systemet gør det nemt at opsætte påmindelser, så jeres organisation aldrig misser en vigtig frist igen.

 
Rettighedsstyring

 • Der er intet behov for separate systemer til følsomme kontrakter.
 • Med få klik kan I sikre jer, at kun de rette personer i organisationen har adgang til følsomme kontrakter.

 
Skræddersy systemet

 • Brug systemet i dets standardopsætning
 • Eller få Kromann Reumerts hjælp til at tilpasse systemet til jeres organisations specifikke ønsker og behov.

 
Logs

 • Systemet laver logs, der gemmes tidsubegrænset og som kan udleveres til administrator, herunder:
 • Hvem der kan se hvad og hvornår
 • Hvem der har logget ind og hvornår, og hvilke rettigheder de har haft over tid
 • Hvordan data har set ud over tid (eksempelvis når en kontrakt skifter navn eller indtastet metadata ændres

 
Ingen binding

 • Brugen af systemet kan let opsiges
 • Data kan til enhver tid eksporteres i XML format
 • Kromann Reumert kan hjælpe med at etablere nye driftsmiljøer, hvis der skal genoprettes, uden for Kromann Reumerts driftsmiljø

 

 

Pris
Den månedlige pris pr. bruger er 175 kr. ekskl. moms. 

 

Kort opsigelse
Abonnementet kan opsiges til udgangen af den efterfølgende måned. Organisationens data kan til enhver tid trækkes ud og må bruges i andre systemer.

Ingen begrænsninger i antallet af kontrakter
Der er ingen begrænsninger i antallet af kontrakter, korrespondance eller noter, som kan opbevares i systemet.

 

Læs mere om vores Contract Management System

 

REFERENCER

"Since January 2018, 3Shape has been a user of the Kromann Reumert Contract Management System (CMS). Kromann Reumert’s dedication to meet customer expectations – and beyond – has been second to none.

Today, 3Shape is running a CMS that administrators and users alike find extremely easy to navigate in and contracts are quickly found based on the CMS’ many search functions."

- 3Shape

 

RÅDGIVNING OM ANDRE SYSTEMER

Er I en stor eller kontrakttung organisation, kan I måske have gavn af endnu mere avancerede systemer. Vi har bred og dybdegående erfaring med både interne kontraktstyringsprocesser og egentlige kontraktstyringssystemer, og vi overvåger løbende markedet for nye produkter og funktioner. Det giver os gode forudsætninger for at hjælpe jeres organisation med valget af og den organisationsmæssige implementering af tredjeparts kontraktstyringssystemer.