Skatter og afgifter 2.11.2012

Fonde - smidige uddelinger sikrer skattefrihed

Fonde, som ikke er almenvelgørende eller almennyttige, har ikke mulighed for at foretage hensættelser til senere uddelinger og på den måde reducere deres skattepligtige indkomst. Landsskatteretten har dog for nylig underkendt SKAT og bekræftet, at sådanne fonde ved at anvende "residual-legater" kan tilrettelægge uddelingerne, så det sikres, at der ikke kommer indkomst til beskatning i fonden.

Læs mere
Følg os på Linkedin


Er du blevet tilmeldt nyhedsbrevet ved en fejl, eller ønsker du blot ikke længere at modtage nyhedsbrevet, kan du naturligvis afmelde det. $signoutlink Dette nyhedsbrev kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Kromann Reumert påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af nyhedsbrevet. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller af øvrige forhold, der relaterer sig til nyhedsbrevet.