Podcast: Markedsføring på sociale medier og andre digitale platforme

4.10.2017
Advokat Heidi Lindberg Andersen og advokatfuldmægtig Camilla Kirkegaard Jensen sætter fokus på markedsføring på sociale medier og andre digitale platforme. Hvis man som virksomhed markedsfører sig på sociale medier og andre digitale platforme, er det helt afgørende at have styr på reglerne i markedsføringsloven. Du får bl.a. svar på spørgsmål som: Hvilke krav stilles der til markering af reklame på sociale medier? Er det fx tilstrækkeligt at markere et opslag på Instagram med #sponsoreret, når opslaget indeholder reklame?
Markedsføringslovens vigtigste regel i forhold til markedsføring på sociale medier og andre digitale platforme er forbuddet mod skjult reklame. Forbuddet indebærer fx, at sponsorerede blogindlæg, YouTube-videoer og opslag på Instagram eller Facebook klart og tydeligt skal markeres som reklame.

Den nye markedsføringslov, der trådte i kraft den 1. juli 2017, skærper kravet til, hvornår noget skal markeres som reklame. Det er ikke længere afgørende, at der foreligger en aftale – enten udtrykkelig eller stiltiende - mellem den virksomhed, hvis produkt der reklameres for, og den person, som står for eksponeringen. Selv hvis der blot er en "kommerciel hensigt", gælder forbuddet mod skjult reklame. Det betyder bl.a., at forbuddet også gælder, hvis en virksomhed uopfordret sender vareprøver eller gaver ud til bloggere eller influencers.

I denne podcast gennemgår vi nogle af faldgruberne ved markedsføring på sociale medier og andre digitale platforme og giver god råd til, hvordan virksomheder undgår at overtræde forbuddet mod skjult reklame.

Podcasten er 1. del af Kromann Reumerts podcast-serie om markedsføringsloven.