Hvordan forløber en retssag – og hvordan forbereder du dig bedst?

I denne podcastserie på to afsnit fra Kromann Reumert guider senioradvokat Jakob Dahl Mikkelsen og advokatfuldmægtig Sigrid Walsøe Sørensen dig gennem forløbet af en retssag og de overvejelser, som du som sagsøger eller sagsøgte bør gøre dig før, under og efter en afsagt dom.

I podcasten får du et indblik i de overvejelser, du bør gøre dig i forberedelsen af en retssag, hvad enten du er sagsøger eller sagsøgte. Du får blandt andet også svar på, hvor lang tid en retssag varer, hvad det koster at føre en retssag, og hvad henholdsvis klientens og advokatens rolle er i en retssag.

Selvom der er overordnede rammer for en retssag, afhænger det konkrete forløb og det endelige resultat i høj grad af den forberedelse, der er lagt i sagen, og den strategi, som er valgt for processen. Det er derfor vigtigt at være bekendt med de enkelte skridt i sagen og hvordan man som part i en retssag kan medvirke til at opnå den bedst mulige afgørelse.

 

1. afsnit – Forberedelsen af retssagen

I første afsnit får du blandt andet et indblik i, hvad der sker, når man bliver involveret i en retssag, hvordan man anlægger sagen og hvordan man forsvarer sig, hvis man har modtaget en stævning.

 

 

 

2. afsnit – Hovedforhandlingen

I andet afsnit bliver du taget igennem selve forløbet af retssagen, og hvordan sagen forløber frem til det tidspunkt, hvor dommen fældes.