Vederlagspolitik og vederlags­rapport

I denne podcast fra Kromann Reumert gennemgår partner Marianne Granhøj og director Pernille Høstrup Dalhoff de nye regler om vederlagspolitik og vederlagsrapport, som trådte i kraft den 10. juni 2019.

De nye regler i selskabsloven indeholder en række specifikke indholdsmæssige krav til den vederlagspolitik, børsnoterede selskaber skal fremlægge til godkendelse for aktionærerne på den ordinære generalforsamling i 2020. De nye regler indeholder også en række specifikke krav til den vederlagsrapport, de børsnoterede selskaber skal fremlægge til en vejledende afstemning på den ordinære generalforsamling i 2021. Virksomheder, der både er omfattet af selskabsloven og de finansielle lønregler, skal leve op til begge regelsæt, dog således at den finansielle regulering ved modstrid har forrang.

Hvornår gælder de nye regler, hvilke krav er der til henholdsvis vederlagspolitikken og vederlagsrapporten, og hvordan implementeres reglerne bedst i din virksomhed? Det kan du blive klogere på i denne podcast. 

 

 

Du kan også besøge Kromann Reumerts hub om vederlagspolitik og vederlagsrapport, hvor vi har samlet relevant information om de nye regler og lovsamlinger på området. Her kan du også læse vores Q&A.