Overførsel af personoplysninger til tredjelande: Microsofts praksis og konsekvenserne af Schrems II

EU-Domstolen erklærede den 16. juli 2020 EU-U.S. Privacy Shield-ordningen ugyldig. Afgørelsen får stor betydning for måden, hvorpå virksomheder og organisationer fremover skal behandle personoplysninger og dataoverførsler til tredjelande. I to podcasts sætter partner Tina Brøgger Sørensen og Ole Kjeldsen, Teknologi- og Sikkerhedsdirektør fra Microsoft, fokus på Schrems II-afgørelsen. Hvilke praktiske ændringer har afgørelsen medført hos Microsoft, og hvad bør både store og små virksomheder tage højde for før overførsel af personoplysninger til tredjelande?

Del 1

I første del fortæller partner Tina Brøgger Sørensen dig om de særlige betingelser, der gælder for lovligheden af dataoverførsel til tredjelande, blandt andet hvilken betydning EU-Domstolens afgørelse i den såkaldte Schrems II-sag har for virksomheders fremtidige håndtering og overførsel af personoplysninger til tredjelande; hvilket overførselsgrundlag anvender virksomheder, når EU-U.S Privacy Shield-ordningen ikke længere er gyldig? Tina har inviteret Ole Kjeldsen, Teknologi- og Sikkerhedsdirektør fra Microsoft, med i studiet. Ole tager hul på, hvordan Microsoft i praksis har håndteret de juridiske konsekvenser af Schrems II-afgørelsen.

 Del 2

I anden del fortæller Tina og Ole nærmere om, hvordan Schrems II-afgørelsen ændrer virksomheders praksis i forhold til tredjelandsoverførsler. Ole giver dig et indblik i, hvordan de i Microsoft har grebet situationen an, hvilket overførselsgrundlag de anvender, samt hvordan de allerede har implementeret den nye afgørelse i virksomhedens daglige praksisser. Derudover kommer Tina og Ole med anbefalinger til, hvordan virksomheder kan gribe den nye situation an, herunder om vigtigheden af at foretage risikovurderinger forud for overførslen af personoplysninger til et tredjeland.


Whitepaper om cloud governance

Microsoft har udviklet et whitepaper med gode råd om Governance og spørgsmål/svar om sikkerhed og compliance i en Microsoft Cloud.

Hent Microsofts Cloud Governance whitepaper.