Udbudsnyt: miljøoplysninger, erstatningssager og konkurrencefordele

Podcastserien "Udbudsnyt" fra Kromann Reumert opdaterer dig i denne omgang på adgangen til aktindsigt i miljøoplysninger i forbindelse med offentlige udbud, konkurrencefordele for den hidtidige leverandør, adgangen for tilbudsgivere til at supplere og præcisere sit tilbud samt adgangen til at blive tilkendt erstatning i udbudssager.
I denne episode gennemgår advokatfuldmægtigene Sebastian Andersen, Andreas Riis Madsen og Simon Christensen de mest betydelige nyheder fra sommeren 2020. Med afsæt i de seneste afgørelser fra Klagenævnet for Udbud guider de dig igennem de vigtigste problemstillinger og konklusioner fra sagerne.

Du kan blandt andet blive klogere på, om oplysninger i et tilbud, der er afgivet til et aflyst udbud, udgør en miljøoplysning og dermed er omfattet af adgangen til aktindsigt efter miljøoplysningsloven, og om erstatningssager i udbudsretten er en uddøende race.