Online-kursus i databeskyt­telses­forord­ningen fra A til Z

Bliv klædt på til  EU’s databeskyttelsesforordning. Køb Kromann Reumerts online-kursus, hvor Tina Brøgger Sørensen stiller skarpt på forordningen. Kurset tilbydes også med en virksomhedslicens. 


På kurset giver Tina Brøgger Sørensen en dybere introduktion til databeskyttelsesforordningen og et overblik over de mange krav, der stilles til behandlingen af personoplysninger. Læs mere under 'Om online-kurset'.

 

MÅLGRUPPE

Kursets målgruppe er medarbejdere, der arbejder med persondataret i praksis, herunder jurister/virksomhedsadvokater, medarbejdere fra IT-, HR- og compliance-afdelinger mv. samt databeskyttelsesrådgivere.


KURSUSBEVIS

Ved gennemførelse af den afsluttende test vil deltagerne få udstedt et kursusbevis svarende til fem lektioner.

 

TILMELDING

Pris for deltagelse er 3.195 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer adgang til kurset i 365 dage, kursusmateriale samt kursusbevis. Tilmelding kan ske her på siden.

 

 

TILMELD DIG HER

 

ALLEREDE TILMELDT? TILGÅ KURSET HER

 

BEHOV FOR FLERE LICENSER? - KONTAKT OS

Så laver vi et tilbud på en skræddersyet virksomhedslicens.   


Om Online-Kurset

Kurset deles op i syv moduler, der dels klæder deltagerne på til en overordnet forståelse af databeskyttelsesforordningen og dennes nyskabelser sammenholdt med reglerne i persondataloven, dels klæder deltagerne på til det compliance-arbejde, der enten er i gang eller skal igangsættes i virksomheden.

 

 


1) Databeskyttelsesforordningens baggrund og definitioner – indlæringsmål:

 • afgøre hvilke typer af personoplysninger, der er omfattet af databeskyttelsesforordningen
 • fastlægge databeskyttelsesforordningens organisatoriske og geografiske omfang
 • definere begreber fra databeskyttelsesforordningen korrekt.


2) Principper for behandling af personoplysninger – indlæringsmål:

 • fastslå hvert af de seks principper for behandling af personoplysninger
 • fastslå de lovlige grunde til behandling af data
 • fastslå de lovmæssige betingelser for samtykke
 • fastslå hvilke yderligere betingelser, der er nødvendige for et barns samtykke
 • fastslå hvilke særlige kategorier af data, der som udgangspunkt ikke må behandles
 • fastslå under hvilke omstændigheder særlige data må behandles.3) Den registreredes rettigheder – indlæringsmål:

 • fastslå hvordan man besvarer anmodninger fra den registrerede på en gennemsigtig måde
 • fastslå kravene til den dataansvarlige, når denne indhenter personoplysninger
 • fastslå hvilke handlinger der er nødvendige mht. personoplysninger, der ikke er indhentet direkte fra den registrerede
 • fastslå den registreredes ret til indsigt
 • fastslå hvilke forhold, der giver en registreret ret til at blive glemt
 • fastslå hvilke forhold, der berettiger til begrænsning af behandling
 • fastslå den registreredes ret til dataportabilitet
 • fastslå den registreredes ret til at gøre indsigelser mod behandling.
   

4) Dataansvarlig og databehandler – indlæringsmål:

 • skelne mellem dataansvarlig og databehandler
 • identificere kravene til den dataansvarlige for så vidt angår behandlingsaktiviteter
 • fastslå hvordan organisationer skal håndtere databeskyttelse gennem design og standardindstillinger ("data protection by design and default")
 • identificere kravene i relation til dataansvarlige og databehandlere, der ikke er etableret i EU
 • fastslå hvilke forpligtelser, der gælder for databehandlere
 • fastslå kravene til fortegnelser over behandlingsaktiviteter. 

 

 

5) Overførsel af personoplysninger til tredjelande – indlæringsmål:

 • identificere principper, der gælder for overførsel af personoplysninger uden for EU og EØS
 • fastslå hvor EU offentliggør oplysninger om organisationer og/eller lande, der overholder EU’s tilstrækkelighedstests
 • identificere kravene vedrørende bindende virksomhedsregler.


6) Tilsynsmyndigheder og Databeskyttelsesrådet samt sanktioner – indlæringsmål:

 • identificere tilsynsmyndighedernes beføjelser
 • identificere en ledende tilsynsmyndigheds rolle
 • identificere hvilke opgaver Det Europæiske Databeskyttelsesråd (”Databeskyttelsesrådet”) har
 • identificere hvordan Databeskyttelsesrådet sikrer ensartet anvendelse af forordningen på tværs af medlemsstaterne
 • identificere de tilfælde, hvor en registreret har ret at indgive klage vedrørende databehandling
 • fastslå en registrerets ret til erstatning
 • identificere overtrædelser, der straffes med bøder på op til 2% af den samlede globale årlige omsætning
 • identificere overtrædelser, der straffes med bøder på op til 4% af den samlede globale årlige omsætning
 • fastslå, på hvilken dato databeskyttelsesforordningen finder anvendelse i hele EU.

 


7) Persondataretlig compliance i praksis – indlæringsmål:

 • få overblikket over de forskellige faser, som er en del af compliance projektet, herunder:
  - afgrænsning og forberedelse
  - analyse af datastrømme
  - compliance-analyse
  - handlingsplan
  - implementering
  - vedligeholdelse.

 


Databeskyttelsesforordningen efterlader mange ubesvarede spørgsmål, så både danske og andre europæiske myndigheder og organer har udsendt vejledninger om fortolkningen af forordningen, og der forventes stadig flere vejledninger. Vejledningerne er inddraget, hvor det er relevant.

 


Reglerne i den danske databeskyttelseslov, der supplerer databeskyttelsesforordningen, er ligeledes inddraget, hvor det er relevant.

 


Kurset afsluttes med en prøve.

 


Arbejder dig og din virksomhed bredt med compliance i organisationen, henviser vi til kurset E-learning i databeskyttelse. Kurset er skræddersyet virksomheder, som vil undervise om compliance bredt i organisationen og har en varighed af 45-60 minutter.