E-learning om databeskyttelse

Nu kan alle medarbejdere i din virksomhed blive klædt på til EU’s databeskyttelsesforordning. Køb Kromann Reumerts onlinekursus, hvor Tina Brøgger Sørensen stiller skarpt på forordningen. Kurset er skræddersyet til en virksomhedslicens. 


På kurset giver Tina Brøgger Sørensen en introduktion til databeskyttelsesforordningen og et overblik over de mange overordnede krav, der stilles til behandlingen af personoplysninger. General awareness i din virksomhed er vigtig, især henset til at mange sikkerhedsbrud er forårsaget af menneskefejl, og at virksomheden "står og falder" med medarbejdernes handlinger. Læs mere under 'Om onlinekurset'.

 

MÅLGRUPPE

Kurset er skræddersyet virksomheder, som vil undervise om compliance bredt i organisationen. Med løsningen medfølger et modul til gruppeadministration, hvilket gør det nemt at styre adgangen til kurset samt følge op på status i organisationen. I praksis betyder det, at en IT, HR- eller complianceafdeling altid har overblik over, hvem der har taget kurset, og hvem der mangler, samt hvordan deltagerne har klaret det.

 

TILMELDING

 • Pris for 1. adgang:           1.195 kr.
 • Pris for 2. - 10. adgang:              995 kr. pr. adgang
 • Pris for 11. - 50. adgang:        795 kr. pr. adgang
 • Pris for 51. - 500. adgang:        Fast pris 60.000 kr.*
   

For 500+ adgange bedes du kontakte Tina Brøgger Sørensen på tib@kromannreumert.com.
 

*med mindre ovennævnte beregningsmodel giver en samlet pris lavere end 60.000 kr.

 

Prisen inkluderer adgang til kurset i 365 dage og kursusmateriale. Prisen er ekskl. moms. Tilmelding kan ske herunder.

 

 

TILMELD DIG HER

 

ALLEREDE TILMELDT? TILGÅ KURSET HER

 

BEHOV FOR FLERE LICENSER? - KONTAKT OS

Så laver vi et tilbud på en skræddersyet virksomhedslicens.   

Om OnlineKurset

Kurset deles op i fem moduler, der dels klæder deltagerne på til en overordnet forståelse af databeskyttelsesforordningen og dennes nyskabelser sammenholdt med reglerne i databeskyttelsesloven, dels klæder deltagerne på til det compliance-arbejde, der enten er i gang eller skal igangsættes i virksomheden. Kurset, der har en varighed af 45-60 minutter, er for alle virksomhedens medarbejdere og omfatter følgende fem moduler:

 

 

 


1) Databeskyttelsesforordningens baggrund og definitioner – indlæringsmål:

 • afgøre hvilke typer af personoplysninger, der er omfattet af databeskyttelsesforordningen
 • fastlægge databeskyttelsesforordningens organisatoriske og geografiske anvendelsesområde
 • definere begreber fra databeskyttelsesforordningen korrekt.


2) Grundlæggende principper og behandlingsregler – indlæringsmål:

 • fastslå hvert af de seks principper for behandling af personoplysninger
 • fastslå de lovlige grunde til behandling af personoplysninger
 • fastslå de lovmæssige betingelser for samtykke.3) Den registreredes rettigheder – indlæringsmål:

 • fastslå hvordan man besvarer anmodninger fra den registrerede på en gennemsigtig måde
 • fastslå oplysningspligten, og hvilke handlinger der er nødvendige, hvis personoplysninger ikke er indhentet direkte fra den registrerede
 • fastslå den registreredes ret til indsigt, berigtigelse, dataportabilitet m.v.
   

4) Brug af databehandlere – indlæringsmål:

 • fastslå hvilke forpligtelser, der gælder ved brug af databehandlere.

 

 

5) Brud på persondatasikkerheden, krav om konsekvensanalyse og overførsel af personoplysninger til tredjelande – indlæringsmål:

 • fastslå procedure m.v. ved brud på persondatasikkerhed
 • fastslå hvornår der er krav om udarbejdelse af konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse
 • identificere krav, der gælder for lovlig overførsel af personoplysninger til tredjelande.


Databeskyttelsesforordningen efterlader mange ubesvarede spørgsmål, så både danske og andre europæiske myndigheder og organer har udsendt vejledninger om fortolkningen af forordningen, og der forventes stadig flere vejledninger. Vejledningerne er inddraget ganske kort, hvor det er relevant.

 

 

Reglerne i den danske databeskyttelseslov, der supplerer databeskyttelsesforordningen, er ligeledes inddraget, hvor det er relevant.

 

 

Kurset afsluttes med en test. 

 

 

Arbejder du med persondataret i praksis, henviser vi til det lidt mere omfattende kursus Databeskyttelsesforordningen fra A til Z af fire timers varighed.