Jakob arbejder primært med procedure og voldgift indenfor det erhvervsretlige område. 


Jakob har ført et stort antal retssager og voldgiftsager om forsikrings- og erstatningsret, herunder navnlig person- og arbejdsskadesager, produktansvarssager og professionssansvar, og indenfor en række andre områder som entrepriseret, luftret og miljøret.


Jakob fører retssager ved både byretter, landsretterne og Sø- og Handelsretten, og bistår jævnligt med behandlingen af sager for Højesteret. Herudover fører Jakob regelmæssigt både danske og internationale voldgiftssager. 


Jakob er i øvrigt ansvarlig for at undervise og vejlede Kromann Reumerts advokatfuldmægtige i praktisk procesret i forbindelse med deres retssagsprøver.

Publikation
  • ET.2020.015. Wet lease, code share og mellemlandinger - en analyse af seneste retspraksis om forordning 261/2004, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, januar 2020
  • En analyse af retstilstanden vedrørende usædvanlige omstændigheder under forordning 261/2004, juni 2018
  • Adgangen til annullation af EU-udbud, Udbudsportalen.dk, april 2010
Bestalling og møderet
  • Møderet for Højesteret 2019
  • Møderet for Landsret 2014
  • Advokat 2011
Baggrund
  • Cand. jur. fra  Københavns Universitet (2008)
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk

En analyse af retstilstanden vedrørende usædvanlige omstændigheder under forordning 261/2004

Artiklen analyserer udviklingen i retstilstanden om anvendelsen af forordningens artikel 5, stk. 3, på baggrund af de seneste års retspraksis fra EU-Domstolen og de danske domstole, herunder navnlig i forhold forståelsen af begrebet »usædvanlige omstændigheder«.
Læs artiklen

Adgangen til annullation af EU-udbud

Klagenævnet for Udbud har i en årrække opretholdt en praksis, hvorefter en ordregivende myndighed kun kan annullere et udbud, såfremt der kan angives en ”saglig begrundelse” hertil.
Læs artiklen
Læs mere