MADS HAR SÆRLIGT FOKUS PÅ BANK- OG FINANSIERINGSFORHOLD, FINANSIEL REGULERING OG M&A. HAN BISTÅR DEN FINANSIELLE SEKTOR PÅ TRANSAKTIONER OG INDEN FOR EN BRED VIFTE AF REGULATORISKE FORHOLD.

På baggrund af sin brede M&A- og forretningsmæssige erfaring rådgiver Mads også virksomheder uden for den finansielle sektor, både industrielle og institutionelle (fx private equity) og børsnoterede såvel som ikke-børsnoterede parter, i forhold til indenlandske og grænseoverskridende transaktioner, fusioner/spaltninger, omstruktureringer, rekapitalisering og udarbejdelse af en lang række kommercielle kontrakter, herunder ejeraftaler og joint venture-aftaler. Rådgivning om selskabsledelse, finansiel bistand og ledelsesansvar er blandt hans specialistkompetencer.

Mads er en hyppigt anvendt forelæser på interne og eksterne kurser, seminarer og masterclasses, og han underviser jævnligt på Finanssektorens Uddannelsescenters Bestyrelsesuddannelse.

Mads nyder bred anerkendelse for sin evne til at kombinere stærk juridisk ekspertise med en kommerciel vinkel og effektiv processtyring, hvor klienten holdes løbende opdateret.

 

aktiviteter
 • Kromann Reumerts videnambassadør inden for selskabsret og fondsret
 • Underviser på Finanssektorens Uddannelsescenters Bestyrelsesuddannelse
 • Hyppig underviser ved interne og eksterne kurser og seminarer - især inden for bank- og finansieringsret, selskabsret og ledelsesansvar
 • Medlem af advokatsamfundet
publikationer
 • Selskaber - aktuelle emner. Kapitel 14: Retsopgøret i den finansielle sektor - afsmitning på det almindelige bestyrelsesansvar?
 • Anti-avoidance rules in tax exempt restructuring without authorisation. Tidsskrift for skatter og afgifter (tfs 2008,1060), special edition. September 22, 2008
baggrund
 • Talent 100, Berlingske Business 2016
 • Sommerskole ved George Washington University, Washington, D. C. 2009
 • Ansat i Kromann Reumert 2008
 • Cand.jur. fra Aarhus Universitet 2008
 • Semester ved South Texas College of Law, Houston, Texas, 2006
 • Født 1983
Bestalling
 • Møderet for landsret i 2013
 • Advokat 2011
Sprog
 • De skandinaviske sprog
 • Engelsk

Selskaber - aktuelle emner

I 2013 blev der gennemført en evaluering af selskabsloven. Bogen gennemgår de vigtigste reformer og domme og analyserer deres mulige konsekvenser for selskaberne.

Køb bogen
Læs mere