Martin Mosegaard rådgiver om alle aspekter inden for fast ejendom, herunder køb, salg, udlejning, projektudvikling, opførelse/ ombygning, offentligretlig regulering m.v. af fast ejendom. 

Han har siden 2001, hvor han blev jurist fra Københavns Universitet, været ansat i firmaets afdeling for fast ejendom og entrepriseret, hvor han særligt har beskæftiget sig med overdragelse af fast ejendom/ ejendomsporteføljer, entrepriseret, lejeret samt komplekse projektudviklingssager. Han bistår ofte firmaets øvrige afdelinger i forbindelse med virksomhedsoverdragelser vedrørende fast ejendom og miljøret.

Igennem årene har han ført mange rets- og voldgiftssager om forhold vedrørende fast ejendom i bred forstand, herunder ført flere voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Martin rådgiver ofte klienter om komplekse fast ejendomsretlige problemstillinger og har bl.a. rådgivet klienter om overdragelse af havneanlæg, kraftværker samt land- og havvindmøller. Han rådgiver bl.a. inden for følgende nicheområder: ekspropriationsret, ledningsret (vejlov og gæsteprincip), udbudsret, andelsboligret, tinglysningsret samt ejerlejlighedsopdelinger og udstykninger.

Martin har i de senere år bistået en række bygherrer med juridisk rådgivning i forbindelse med store nybyggerier, herunder løbende rådgivning i byggefasen såvel som bistand i forbindelse med løsning af konflikter med entreprenører og tekniske rådgivere.

Udover at rådgive klienter sætter han pris på at videreformidle sin viden og erfaring til andre. I perioden 2002-2010 underviste han på Københavns Universitet i ejendomsretlige fag, senest i kursusfaget "Projektudvikling af fast ejendom". Han holder løbende foredrag om alle aspekter inden for fast ejendom.

Martin er kendt for en løsningsorienteret og omkostningsbevidst stil til fordel for klienterne. Han lægger vægt på et tæt samarbejde med klienterne.

Aktiviteter
  • Medlem af Dansk Selskab for Byggeret
  • Medlem af Dansk Selskab for Boligret
Bestalling og møderet
  • Møderet for landsret i 2007
  • Advokat 2004
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere