Skærpede regler om reelle ejere træder i kraft ‒ vær opmærksom på nye pligter

I foråret 2019 vedtog Folketinget en række nye regler vedrørende virksomheders, selskabers og fondes pligter i relation til oplysninger om reelle ejere. Disse regler træder i kraft den 10. januar 2020.

Ledelser i virksomheder, selskaber og fonde bør i den forbindelse særligt være opmærksomme på at:

 

  • der én gang årligt skal foretages en undersøgelse af, om der er sket ændringer i de reelle ejere i forhold til, hvad der er registreret
  • resultatet af denne undersøgelse skal fremlægges for ledelsen på det møde, hvor ledelsen godkender årsrapporten. Dvs., at undersøgelsen i selskaber typisk vil skulle være gennemført forud for og fremlægges på det bestyrelsesmøde, der ligger umiddelbart forud for den ordinære generalforsamling.


Der er samtidig indført en pligt for ejere til, efter anmodning, at give de nødvendige oplysninger om ejerforhold til selskabet eller virksomheden.

Vi henviser i øvrigt til vores oprindelige nyhedsbrev fra maj 2019.

Læs lovteksten med yderligere detaljer