Kommissionen sender MiFID II og MiFIR revision i høring

EU-Kommissionen har indledt en offentlig høring om de områder, som Kommissionen prioriterer i sin revision af MiFID II og MiFIR. Høringen giver dermed en indikation på, hvilke ændringer der kan komme i reguleringen af banker, fondsmæglerselskaber og handelspladser, og på den mulige udvikling for sektoren på længere sigt. I denne nyhed omtaler vi nogle af de væsentligste elementer i høringen.

Handelsdata - EU consolidated tape

Kommissionen ønsker at undersøge mulighederne for at samle oplysninger om handler i finansielle instrumenter i en konsolideret sammenligning på tværs af EU (både før- og efterhandelsdata). Hensigten vil i givet fald være at give bredere adgang til markedsdata til en rimelig pris. Som en væsentlig omkostningspost for de finansielle virksomheder vil det være interessant at følge, hvilken afgrænsning en eventuel europæisk løsning vil få i forhold til omfattede finansielle instrumenter og handelssteder, om der bliver tale om både før- og efterhandelsdata, hvordan virksomhederne skal indberette, og hvilken prismodel der bliver tale om.

Investorbeskyttelse

I forhold til investorbeskyttelse ser Kommissionen både på lempelser og stramninger af reglerne.


Kommissionen spørger således ind til, i hvilket omfang stramningerne under MiFID II har haft negative konsekvenser for kunderne i form af begrænsning af produktudbuddet, og hvor der er grundlag for lempelser. Som eksempel på dette spørges ind til effekten af reglerne om produktstyring. Der spørges endvidere på udvalgte områder til, om reglerne er gået for langt i forhold til behovet for beskyttelse af detailkunderne. Herunder undersøges muligheden for en ny kategori af semiprofessionelle investorer, der skal have et lavere niveau af beskyttelse.


Blandt de overvejede stramninger af reglerne er et totalforbud mod "inducements" ‒ i Danmark kendt som tredjepartsbetalinger, hvor virksomheden i forbindelse med kundeforholdet modtager ydelser fra tredjemand (herunder provision).


Udviklingen i reglerne om investorbeskyttelse kan blive afgørende for banker og fondsmæglerselskabers fremtidige omkostningsniveau, produktudbud og mulighed for at distribuere deres produkter.

FX-spothandler 

Kommissionen beder om synspunkter i forhold til at lade FX-spothandler omfatte af MiFID-reglerne. Fra et dansk perspektiv har dette den særlige vinkel, at FX-spot med investeringsformål blev fjernet fra listen over finansielle instrumenter i lov om finansiel virksomhed ved implementeringen af MiFID II. Dette emne hører dog ikke til blandt Kommissionens prioritetsområder.


Der er mulighed for at afgive høringssvar til Kommissionen frem til den 20. april 2020.