Kompensationsordning for selvstændige og freelancere

Erhvervsstyrelsen har onsdag den 1. april 2020 åbnet for ansøgninger under kompensationsordningen for selvstændiges og freelanceres tab af omsætning eller B-indkomst. Ordningen indebærer, at selvstændige og freelancere kan få dækket op til 23.000 kroner pr. måned i perioden fra den 9. marts til og med den 8. juli 2020, hvis de som følge af COVID-19 har lidt et omsætningstab på mindst 30 %.

Opdateret den 23. april 2020.  

Hvem er omfattet af kompensationsordningen?

Kompensationsordningen er målrettet selvstændige virksomhedsejere af mindre virksomheder med højst 25 fuldtidsansatte, der ejer mindst 25 % af virksomheden og samtidig selv arbejder i virksomheden. Selskabsformen er ikke afgørende for, om den selvstændige kan få kompensation, og ordningen omfatter derfor både aktie- og anpartsselskaber, enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber mv. Kompensationsordningen kan endvidere benyttes af selvstændige uden CVR-nr. (freelancere). 

Hvad er betingelserne for at være berettiget til at modtage kompensation?

Kompensation kan modtages såfremt følgende er opfyldt: 

 

  • Virksomheden/freelanceren i perioden fra den 9. marts til og med den 8. juli 2020 oplever et omsætningstab på mindst 30 %, som følge af COVID-19, i forhold til en given 3 måneders referenceperiode 
  • Virksomheden/freelanceren har haft en omsætning henholdsvis en B-indkomst på mindst 10.000 kroner i gennemsnit pr. måned
  • For selvstændige skal virksomheden have eksisteret i hvert fald siden den 9. marts 2020. Derudover er det et krav, at den selvstændige/freelanceren har et dansk CPR-nummer.


For at kunne modtage kompensation skal den selvstændige/freelanceren begrunde, at omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19. Derudover skal indmeldelsen af et forventet omsætningstab understøttes af en tro- og loveerklæring. Har virksomheden/freelanceren søgt om støtte før den 18. april, skal ansøgning foretages igen for at opnå kompensation i perioden fra den 9. juni til og med 8. juli 2020. Erhvervsstyrelsen åbner for en ny ansøgningsrunde i midten af maj, hvor det bliver muligt at søge igen.

Hvor meget udgør kompensationen?

Kompensationen udgør 75 % af virksomhedens/freelancerens tab i omsætning henholdsvis B-indkomst for perioden 9. marts til og med 8. juli 2020, dog maksimalt 23.000 kroner pr. måned pr. virksomhedsejer (hvis der er flere). Kompensationen kan udgøre 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, der i væsentligt omfang har deltaget i driften af virksomheden forud for den 9. marts 2020.  

Ordningen indebærer, at flere selvstændige virksomhedsejere, der hver især ejer 25 % eller mere af en virksomhed og samtidig selv arbejder i virksomheden, hver især vil kunne modtage en kompensation på maksimalt 23.000 kroner pr. måned. Den enkelte selvstændige kan kun modtage kompensation én gang. Kompensationen udbetales dermed ikke pr. virksomhed, hvilket har betydning for de selvstændige, der ejer flere virksomheder.

 

Opnår den selvstændige (eller dennes medarbejdende ægtefælle)/freelanceren en personlig indkomst på over 800.000 kroner i 2020 eller viser det sig, at den faktiske omsætning ikke er faldet med mindst 30 % i den ansøgte kompensationsperiode, vil der skulle ske tilbagebetaling af modtaget kompensation. 

Hvordan ansøges der om kompensation?

Ansøgning om kompensation sker digitalt via virk.dk og der kan desuden henvises til virksomhedsguiden.dk for yderligere information. Fra midten af maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan ansøge igen med henblik på forlængelse og regulering af kompensationsgraden. Det er også først her virksomheder med over 10 og maksimalt 25 fuldtidsansatte kan søge om kompensation.

Andre kompensationsordninger?

Virksomheder, der har ansatte og opfylder betingelserne for at modtage lønkompensation (læs mere om lønkompensationsordningen i vores nyhed af den 31. marts 2020), kan samtidig modtage lønkompensation for ansatte, der ellers vil skulle afskediges. Den eller de selvstændige, der ejer virksomheden og samtidig arbejder i virksomheden, kan ikke både modtage lønkompensation for den selvstændige og kompensation for den selvstændiges tab af omsætning.

Endelig vil virksomheder forventeligt i den kommende uge få mulighed for at ansøge om kompensation for virksomhedens faste udgifter (f.eks. husleje, renteudgifter og leasingudgifter mv.). Vi vil informere nærmere om denne kompensationsordning når ordningen er endeligt vedtaget.