Gik du glip af noget i april?

April er gået, og vi ser her tilbage på en måned med nye væsentlige afgørelser og domme og ikke mindst COVID-19-pandemiens udvikling og betydning. Vi har samlet et udvalg af indhold fra april, så du hurtigt og nemt kan blive opdateret.

Corona: Få det fulde overblik over regeringens støttepakker og tiltag

På vores hjemmeside giver vi det fulde overblik over informationer vedrørende COVID-19. Læs informationer fra de danske myndigheder, og hold dig løbende opdateret via vores nyheder om de juridiske forhold, som COVID-19 og konsekvenserne heraf afføder. Du kan også orientere dig i vores guide, der kan give et fingerpeg om din virksomhed er berettiget til økonomisk støtte under én eller flere hjælpepakker.


Læs mere

Kromann Reumert rådgiver Orifarm i milliardkøb af lægemidler og fabrikker

Kromann Reumert har rådgivet lægemiddelvirksomheden Orifarm i virksomhedens køb af lægemidler og fabrikker fra den japanske medicinalvirksomhed Takeda.


Læs mere

Østre Landsret: Dansk rederi kunne ikke støtte ret på værnetingsklausul overfor dansk medkontrahent

Østre Landsret har afsagt en kendelse, hvor retten fandt, at et dansk domicileret rederi ‒ i en tvist med en dansk speditør vedrørende tab af en dansk vareejers gods under en transport fra Shanghai til København ‒ ikke kunne støtte ret på værnetingsklausulen i rederiets transportbetingelser, som angav, at der var værneting i London. Afgørelsen kan få stor betydning for fremtidige sager om skade/bortkomst af stykgods, når der er tale om søtransport til eller fra Danmark, og parterne i transportaftalen alle er danske virksomheder.


Læs mere om sagen

Kunstig intelligens ‒ anvendelsesperspektiver og faldgruber

I seneste del af vores artikelserie om digitalisering og teknologi, sætter vi fokus på kunstig intelligens. Kunstig intelligens (AI) kan blive en af de mest skelsættende teknologier dette årti. Teknologien har potentiale til at reformere en lang række industrier, og skabe nye muligheder, produkter og services. Med AI's mange fordele og store økonomiske potentiale følger også en række udfordringer og risici. I artiklen opdaterer vi dig blandt andet på AI's anvendelsesmuligheder, officielle guidelines og hvilke kontraktmæssige forhold, du og din virksomhed bør have fokus på ved indkøb af AI-løsninger.


Læs artiklen

Udelukkelse som følge af konkurrencefordel?

En tilbudsgiver fik gennem en aktindsigtsanmodning ved en fejl indsigt i en anden tilbudsgivers enhedspriser. Klagenævnet for Udbud har taget stilling til, hvorvidt der var tale om en (reel) konkurrencefordel eller ej, og dermed om tilbudsgiveren burde have været udelukket fra udbuddet.


Læs mere om sagen

Ny insight: Grønne obligationer ‒ tid til en fælles definition af "grønt"

Markedet for grønne obligationer er de seneste år vokset hurtigt, og 2019 blev et rekordår for både det globale og nordiske marked. Udstedelse af grønne obligationer giver adgang til funding og gør det samtidig muligt for udstedere at tage et miljømæssigt og bæredygtigt ansvar samt bidrage til værdiskabelse for samfundet som helhed. I denne insight giver vi dig et overblik over og status på den kommende regulering, som vil få betydning for grønne obligationer, og som alle aktører på det grønne kapitalmarked bør følge.


Læs mere

Fokus på grøn omstilling

Kromann Reumert er netop blevet medlem af Danmarks grønne tænketank CONCITO. Gennem vores partnerskab med CONCITO ønsker vi at være med til at omsætte grønne tanker og visioner til konkrete handlinger. Coronakrisen betyder, at der er andre og mere akutte problemstillinger, der også skal håndteres her og nu, men det er godt at kunne konstatere, at der fortsat er fokus på vigtigheden af den grønne omstilling. 


Læs mere