Ny godkendelse af statsstøtte til Femern-forbindelsen

Europa-Kommissionen har godkendt den danske finansiering af kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland. Godkendelsen kommer efter, at Kommissionen har foretaget en undersøgelse af finansieringen, der bliver ydet af Danmark til Femern A/S til støtte for den faste forbindelse.
Europa-Kommissionens afgørelse af 20. marts 2020 i sag SA.39078

Sagens baggrund

Femern-forbindelsen er danmarkshistoriens største anlægsprojekt og skal forbinde Rødby på Lolland med Puttgarden i Tyskland via en sænketunnel. Forbindelsen er kommet i stand som et resultat af en mellemstatslig aftale mellem Danmark og Tyskland, hvorefter Danmark bliver eneejer af tunnelen og ansvarlig for finansieringen af denne og de danske vej- og jernbaneforbindelser (de danske landanlæg). Finansieringen af de danske landanlæg er allerede blevet erklæret i overensstemmelse med statsstøttereglerne. De indgik derfor ikke i denne sag.

Det gjorde derimod finansieringen af selve tunnelen. Kommissionen havde allerede i 2015 godkendt finansieringsmodellen for det samlede projekt. På baggrund af en klage fra to færgeoperatører annullerede Retten i december 2018 dog delvist afgørelsen af proceduremæssige årsager. Retten annullerede imidlertid ikke godkendelsen af den støtte, der blev ydet til landanlæggene. Derimod fandt Retten, at Kommissionen burde have foretaget en nærmere undersøgelse af finansieringen, som Danmark ydede til opførslen af tunnelen. Derfor blev sagen hjemvist til fornyet behandling hos Kommissionen.

Du kan læse mere om Rettens afgørelse i vores tidligere nyhed.

Kommissionens afgørelse

Efter hjemvisningen foretog Kommissionen en tilbundsgående undersøgelse af den finansiering, som Danmark tilbød Femern A/S, som er selskabet bag sænketunnelen mellem Danmark og Tyskland. Både kapitalindskuddet, de statslige lånegarantier og statslånet udgør ifølge Kommissionen statsstøtte, der kan kvalificeres som investeringsstøtte.

Kommissionen vurderede støtten efter meddelelsen for vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse (IPCEI) og fandt, at forenelighedskriterierne i meddelelsen var opfyldt.

Efter drøftelser mellem de danske myndigheder og Kommissionen blev finansieringsstrukturen ændret. Statsgarantierne og statslån blev således begrænset til 9,3 mia. euro af gælden og højst dækkende de første 16 år af driften. Kommissionen fandt herefter, at foranstaltningerne var forholdsmæssige og nødvendige, samt at projektets positive virkninger opvejede de potentielle konkurrencedrejende virkninger. Kommissionen konkluderede også, at visse skatteforanstaltninger ikke udgjorde statsstøtte efter EU's statsstøtteregler.

Kommissionens afgørelse er altså denne gang baseret på en mere dybdegående undersøgelse af støttens forhold, end det var tilfældet ved den første godkendelse i 2015.

Læs Kommissionens afgørelse.