Nye regler skærper kravene for uden­landske investeringer

Øget regulering af udenlandske direkte investeringer – også kaldet FDIs – i sigte.
Screening af udenlandske direkte investeringer, også kaldet Foreign Direct Investments (FDIs), har tidligere været mest almindelige i sektorer inden for forsvar og militær. Fremover vil området dog brede sig og komme til at omfatte en lang række andre sektorer.

I et interview i Finans fortæller managing partner Anders Stubbe Arndal, at der kommer øget fokus på området, som en indirekte konsekvens af corona-krisen. 

Læs hele artiklen.

Specialiseret viden

Vi har oprettet en specialeenhed, der fokuserer på rådgivning i forbindelse med FDI-reglerne. 

Reglerne betyder, at landene screener udenlandske investeringer i forskelligartede sektorer, og formålet med reglerne er at varetage statslige sikkerhedsinteresser. 

Reglerne minder om regelsættet for fusionskontrol, men i stedet for at varetage et konkurrencehensyn, skal reglerne varetage nationale sikkerhedsinteresser.

Få nærmere indblik i FDI-reglerne.