Videregivelse af kunde­oplysninger til markeds­føring var lovlig

Ifølge Datatilsynet var det i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, da en teleudbyder videregav oplysninger om en kunde til et elselskab, som skulle bruge oplysningerne til sin egen markedsføring. Læs med og bliv klogere på, hvornår interesseafvejningsreglen kan gøre det lovligt at videregive kundeoplysninger.

Kort om sagen

En kunde hos en teleudbyder klagede til Datatilsynet over, at teleudbyderen havde videregivet kundens personoplysninger til et elselskab, som derefter havde kontaktet kunden med et tilbud på en elaftale. Teleudbyderen havde videregivet oplysninger om kundens navn, adresse, kundenummer og telefonnummer. 
 
Kunden argumenterede for ikke at have givet samtykke til, at vedkommendes personoplysninger måtte blive givet videre. 

Teleudbyderen argumenterede dog for, at databeskyttelsesloven tillader, at virksomheder videregiver generelle kundeoplysninger i markedsføringsøjemed, når virksomhedens interesse i at videregive kundeoplysningerne vejer tungere end kundens interesse i, at oplysningerne ikke videregives (den såkaldte interesseafvejningsregel). 

Det var ifølge teleudbyderen tilfældet i denne situation, fordi den elaftale, kunden var blevet tilbudt, kunne føre til en besparelse hos kunden.
 

Datatilsynets afgørelse

Datatilsynet var enig i teleudbyderens vurdering. 


I henhold til databeskyttelsesloven må en virksomhed – uden kundens samtykke – videregive kundeoplysninger til en anden virksomheds direkte markedsføring, hvis tre kriterier er opfyldt:


  1. Der er tale om generelle kundeoplysninger.
  2. Kundeoplysningerne danner grundlag for inddeling i kundekategorier.
  3. Betingelserne i den såkaldte interesseafvejningsregel er opfyldt. 

Ifølge Datatilsynet var alle tre kriterier opfyldt i denne sag, hvor:


  • de videregivne oplysninger om kundens navn, adresse, kundenummer og telefonnummer var karakteriseret som generelle kundeoplysninger

  • teleudbyderens videregivelse af oplysningerne til elselskabet var nødvendig for, at elselskabet kunne forfølge en legitim interesse 

  • det talte til teleselskabets fordel i anvendelsen af interesseafvejningsreglen, at den tilbudte elaftale kunne føre til en besparelse hos kunden. 

 


Læs afgørelsen.