COVID-19: Nyt forslag om låneordning for SMV'er

Med opbakning fra et flertal i Folketinget har skatteministeren lanceret et forslag til en ny ordning, som skal give små og mellemstore virksomheder mulighed for at få rentefrie lån, som svarer til betalingen af A-skat og AM-bidrag i januar 2021. Forslaget kommer på baggrund af COVID-19-krisens indvirkning på SMV'ers likviditet.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i efteråret at genåbne muligheden for at søge om rentefrie lån svarende til angivet moms eller lønsumsafgift. (Det kan du læse mere om i vores tidligere nyhed). 


Skatteministeren foreslår nu en ny låneordning til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), hvor virksomheder får mulighed for at få udbetalt et rentefrit beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomheden skal afregne den 18. og 29. januar 2021. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. november 2021.


Skatteministeriet vurderer, at der vil blive åbnet for muligheden for at søge om lånene i februar 2021. Virksomheder, der ønsker at gøre brug af lånene, skal derfor stadig afregne A-skat og AM-bidrag i januar 2021. I februar 2021 forventes det så at blive muligt at søge om tilbagebetaling af den afregnede A-skat og AM-bidrag som et rentefrit lån, der skal indfries den 1. november 2021.


Skatteministeriet begrunder låneordningen med, at en generel udskydelse af betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag også vil gælde for virksomheder, der ikke har behov for den ekstra likviditet, og at en udskydelse af betalingsfrister først vil kunne implementeres fra april 2021.


Det er forventningen, at låneordningen vedtages ved en hastebehandling af lovforslaget i Folketinget. Derudover udgør låneordningen statsstøtte, og den skal derfor godkendes af EU-kommissionen.

 

Kromann Reumert COVID-19 task force

Kromann Reumerts COVID-19 task force består af en række af vores eksperter inden for forskellige juridiske specialer. De informerer løbende om de problemstillinger, du og din virksomhed måtte møde i forbindelse med COVID-19-situationen, ligesom de står til rådighed, hvis du har behov for rådgivning.


Læs mere om vores COVID-19 task force.