Cybersikkerhed – opdaterede vejledninger til topledelsen

Cybersikkerhed og cyberrobusthed er et ledelsesspørgsmål, der kræver forankring, forståelse og prioritering hos topledelsen. Bestyrelsesforeningen har i samarbejde med blandt andre Kromann Reumert, Center for Cybersikkerhed og andre centrale aktører på cyberområdet netop opdateret sine vejledninger til bestyrelsers og direktioners strategiarbejde på cyberområdet.
De opdaterede vejledninger indeholder blandt andet nye appendiks, herunder Akut checkliste ved Cyberhændelser, Personlig Cybersikkerhed for Bestyrelsesmedlemmer, Sikkert fjernarbejde under COVID-19 og Generelle anbefalinger til sikker kommunikation i bestyrelsen.

Se den opdaterede vejledning.

Bestyrelsesforeningen har siden foråret 2019 ledet et nationalt cyberprojekt, der med støtte fra Industriens Fond har til formål at øge opmærksomhed, viden og kompetencer om cybertrusler, cyber governance og cyber resilience i bestyrelseslokalerne. Projektet gennemføres i samarbejde med en række centrale aktører på cyberområdet, herunder blandt andre Kromann Reumert, Center for Cybersikkerhed, og udvalgte revisionsselskaber og banker. 

Målsætningen er, at cybersikkerhed bliver en konkurrencefordel for danske virksomheder og samfundet som helhed.