Det er fortsat muligt at afholde fuldstændig elektronisk general­forsamling i 2021

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, som muliggør, at selskaber og andre virksomhedstyper også i 2021 kan afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling ‒ dvs. uden mulighed for fysisk fremmøde. Det gælder uanset, at der ikke i vedtægterne er givet mulighed for dette. For virksomheder med vedtægter hvoraf det fremgår, at generalforsamlingen skal afholdes som en fysisk generalforsamling, vil det være muligt at afholde generalforsamlingen som en delvis elektronisk generalforsamling.

Bekendtgørelsen er især relevant for virksomheder med en større ejerkreds (eksempelvis de børsnoterede selskaber), hvor det på grund af COVID-19-restriktionerne må forventes at være umuligt eller meget vanskeligt at afholde en fysisk generalforsamling. Også virksomheder, hvor deltagere befinder sig i udlandet og på grund af indrejseforbud ikke kan deltage i en generalforsamling ved fysisk fremmøde, kan have glæde af muligheden.

Bekendtgørelsen afløser de to bekendtgørelser, som blev vedtaget i foråret 2020 med udløb den 31. december 2020, og som blandt andet muliggjorde afholdelse af en fuldstændig elektronisk generalforsamling, uden at dette forinden var godkendt af generalforsamlingen eller optaget i vedtægterne. Vi bemærker, at fristen for indsendelse af årsrapporten for 2020 ‒ i modsætning til fristen for årsrapporten for 2019 ‒ ikke forlænges. Dermed skal virksomheder med kalenderåret som regnskabsår indsende årsrapporten for 2020 senest den 30. april 2021 eller den 31. maj 2021, afhængig af hvilken regnskabsklasse virksomheden tilhører.

Omfattede virksomheder og ikrafttræden

Bekendtgørelsen gælder for alle danske erhvervsdrivende virksomheder. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2021 og ophører den 31. december 2021.

Vores anbefaling og rådgivning

Vi har stor erfaring med at planlægge og afholde generalforsamlinger og varetager dirigenthvervet på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger for en lang række selskaber, herunder børsnoterede selskaber. Vi har også erfaring med at gennemføre fuldstændige elektroniske generalforsamlinger. 

Vi anbefaler, at en generalforsamling planlægges i god tid. Dette gælder ikke mindst ved afholdelsen af en fuldstændig elektronisk generalforsamling, som både i forberedelsen og afviklingen på en række områder er anderledes end en fysisk eller delvis elektronisk generalforsamling.

Har du behov for rådgivning eller sparring i forbindelse med planlægning af en generalforsamling, er du velkommen til at kontakte vores specialister i selskabs- og kapitalmarkedsret.

Læs bekendtgørelsen.