Folketinget stiller skarpt på ansættelsen af erhvervs­ejendommes grundværdier

Onsdag den 20. januar holdt Folketingets Skatteudvalg ekspertmøde om, hvordan reglerne for ansættelsen af erhvervsejendommes grundværdier kan gøres mere simple og anvendelige.

En alternativ omkostningsmodel

Mødet tog udgangspunkt i regeringens lovforslag nr. 107A, der blandt andet foreslår en ny model for fastsættelse af grundværdier for erhvervsejendomme. En model, der blandt andet vil ansætte grundværdier for erhvervsejendomme på baggrund af en "alternativ omkostningsmodel".

Med andre ord foreslår regeringen blandt andet, at værdiansættelsen skal tage udgangspunkt i den værdi, som erhvervsejendommen ville have, hvis den i stedet blev anvendt til beboelse; dog med mulighed for at nedskalere og dermed tage højde for, at erhvervsgrunde typisk kan bebygges mere intensivt end parcelhusgrunde. 


Derudover foreslår regeringen, at grundværdierne for boligudlejningsejendomme skal fastsættes efter samme principper som for ejerlejligheder. Større klarhed på agendaen

I høringsfasen blev lovforslaget mødt med en del kritik for at være både uklart og unødigt kompliceret. Onsdagens møde i Folketingets Skatteudvalg havde derfor et klart punkt på agendaen: at skabe et grundlag for mere simple og klare regler for, hvordan erhvervsejendommes grundværdier skal ansættes.
 
Lovforslaget skulle oprindeligt være trådt i kraft den 1. januar 2021, men forventes nu i stedet først at være færdigbehandlet i begyndelsen af 2021. Vi holder dig opdateret

Hos Kromann Reumert ser vi frem til næste version af lovforslaget, som forhåbentlig, efter input fra blandt andet Danske Advokater og ejendomsbranchen, giver virksomheder og ejere af erhvervs- og boligudlejningsejendomme større klarhed på området.

Når resultatet af mødet i Skatteudvalget er klart, holder vi dig naturligvis orienteret og opdateret på den seneste udvikling.