Om Kromann Reumert

Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirksomhed med kontorer i København,  Aarhus og London. 

Vi er omtrent 500 medarbejdere, hvoraf cirka 300 er jurister, der tilsammen dækker en lang række specialeområder. Kromann Reumert er et interessentskab, hvor de fleste af virksomhedens partnere er interessenter. Interessentskabet er baseret på ligedeling, hvilket sikrer et incitament til at arbejde sammen om at løse opgaverne optimalt.


Ledelsesmæssigt er Kromann Reumert organiseret med en bestyrelse, en managing partner og en direktion. Partnerkredsen udpeger bestyrelsen og managing partner, og bestyrelsen og direktionen, herunder managing partner, har ansvaret for Kromann Reumerts strategiske udvikling. Direktionen tager sig også af den daglige ledelse.

 

Forretningsmæssigt er Kromann Reumert organiseret i en matrixorganisation, hvor kernen er en række juridiske specialeområder inden for alle grene af erhvervsretten. Vi har dermed en betydelig kapacitet og dybdespecialisering og finder det væsentligt, at vores jurister har forståelse for og en vis indsigt i andre specialer.


Vores rådgivning

Kromann Reumerts rådgivning er altid målrettet den enkelte klient. Vi tror på, at vi yder den bedste rådgivning i nærværende samarbejde med klienten og på baggrund af et indgående kendskab til dennes organisation og forretning. Det gør os i stand til at levere løsninger, der er værdiskabende for klienten – også på længere sigt.

 

Vi sætter en ære i, at vores klienter altid kan få fat i os, når de har behov for juridisk hjælp og sparring. Vi er tilgængelige døgnet rundt, da vi ved, at problemer ikke kun opstår i kontortiden. 

 

 

Vores internationale udsyn

Kromann Reumert er en internationalt orienteret virksomhed med både danske og udenlandske kunder, hvor en væsentlig del af vores forretning og sager har internationalt indhold. Vores omfattende og effektive internationale netværk gør, at vi som det eneste danske advokatfirma er medlem af advokatorganisationen Lex Mundi, der består af over 20.000 jurister fra 160 af verdens førende uafhængige advokatvirksomheder.


For vores klienter betyder det, at vi har enestående adgang til et netværk af eksperter næsten alle steder i verden. Samtidig er vi i stand til at holde vores klienter underrettet om internationale udviklinger og tendenser, der kan have betydning i Danmark.

 

Vores kontor i London

Kromann Reumert er det eneste danske advokatfirma med kontor i London. Vi har haft kontor i den engelske hovedstad i mere end 25 år. Med vores stærke repræsentation i London og vores mange forbindelser i engelske advokatvirksomheder, styrelser, banker, kapitalfonde og NGO'er er vi enestående positioneret til at gøre forretningsgange og transaktioner mellem Storbritannien og Danmark lettere, uanset hvilken vej transaktionen går.

Vi har base i hjertet af London, lige ved siden af St Paul's Cathedral. Kontakt os, hvis du har lyst til at møde os og høre, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Vores værdier

Kromann Reumert lægger vægt på at give vores klienter værdiskabende løsninger, der bygger på indsigt i deres forretning. Vi går til samarbejdet med engagement og opmærksomhed, og vi stræber efter at være troværdige og ansvarsbevidste i alle forhold.

Vores fire grundlæggende værdier er derfor:

 

Kvalitet
Vi leverer operationelle løsninger med kommerciel og faglig indsigt.

Forretningsforståelse
Vi sætter os ind i klientens forretning og behov.

Samarbejdsglæde
Vi samarbejder engageret og opmærksomt med vores klienter og hinanden.

Troværdighed

Vi tager ansvar for vores handlinger, vores udvikling og for hinanden.

Vores ledelse

Kromann Reumert er organiseret med en bestyrelse, managing partner og direktion. Partnerkredsen udpeger bestyrelsen og managing partner. 

Direktionen

Direktionen tager sig af den daglige ledelse og består af:


  Anders Stubbe Arndal

Managing Partner 


Morten Møller Enegaard
CFO

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:


  Arne Møllin Ottosen
Formand
Partner

  Christian Jul Madsen
Partner
  Jacob Høeg Madsen
Partner
 

Christina Bruun Geertsen
Partner 

 

  Teis Gullitz-Wormslev
Partner
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stærk videnkultur

Viden løber som en rød tråd gennem hele firmaet. Det er viden, der binder os sammen som rådgivningsvirksomhed. Viden er vores produkt, og det vi lever af at videreformidle og omsætte til værdiskabende rådgivning. 

Hos Kromann Reumert arbejder vi strategisk med viden og videndeling. Derfor har vi etableret en decideret videnafdeling, der aktivt styrer vores videnindsamling og sørger for at sætte den i spil – både internt og eksternt. 

Videnafdelingen har også fokus på at udvikle værktøjer og processer, der understøtter vores rådgivning. Målet med vores videnarbejde er nemlig at sikre, at vores klienter altid får den bedste rådgivning og mest effektive sagsbehandling.

"Vores jurister har altid adgang til den nyeste viden fra vores bibliotek og databaser, hvilket giver et fælles udgangspunkt for at levere rådgivning af højeste kvalitet,"  siger René Jakobsen, Head of Communications & Knowledge i Kromann Reumert.

Styr på kilderne
Vi har en af Danmarks største private juridiske bogsamlinger med kilder tilbage til 1700-tallet. Samlingen understøtter vores juristers arbejde, og vi udvider den løbende med nye danske og udenlandske udgivelser. Vores videnafdeling tilbyder også researchservices, som vi bruger både på større, komplekse sager og internt i forretningsmæssige sammenhænge.

Videnambassadører sikrer udvikling
Videnarbejdet er centreret om vores store korps af videnambassadører, der består af jurister fra vores mange juridiske specialer. Videnambassadørerne har ansvaret for videnarbejdet i deres respektive specialer, herunder at dele ny viden internt og med vores klienter. Videnambassadørerne arbejder også med strategiske projekter, for eksempel inden for legal tech, der effektiviserer den måde, vi arbejder på. 

 

Samarbejdet mellem vores juridisk specialiserede videnambassadører og vores videndeling sikrer, at vi konstant sørger for, at vores jurister understøttes med relevant og opdateret viden. Samtidig sikrer samarbejdet, at vi effektivt kan koble de rigtige specialister til en given opgave.

Undervisning: En måde at tænke på
Det er afgørende for os, at nye medarbejdere fra første dag bliver en del af vores videnkultur. Derfor underviser og træner vi vores nye medarbejdere i juridisk metode og i at navigere i vores vidensystemer og -processer, så videndeling bliver en del af måden at arbejde på. Og en måde at tænke på.

Fokus på digitalisering
Digitalisering spiller en stor rolle for vores videnafdeling, der arbejder tæt sammen med vores IT-afdeling om at øge adgangen til og anvendelsen af digitale værktøjer. 

I de seneste år har vi udviklet en række legal tech-løsninger til gavn for både klienter og medarbejdere. Løsningerne hjælper med alt fra kontrakthåndtering til kortlægning af juridiske risici og er med til at forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem vores klienter og medarbejdere. Internt har vi også udviklet og implementeret digitale værktøjer som dokumentautomatisering, dokumentskabeloner samt AI-søgning på tværs af vores interne databaser og systemer.

Læs mere om vores mange legal tech-løsninger.

Internationalt perspektiv
En stor del af vores rådgivningsarbejde er internationalt funderet, så det er vigtigt, at vi kan levere dokumentation til klienter på flere sprog. Videnafdelingens translatørteam tilbyder derfor hjælp med oversættelser og korrekturlæsning, så dokumentationen er tilgængelig i det ønskede format.

Gå til vores Learning Center
.
Læs mere om vores videnarbejde i vores seneste årsberetning.


Internationale ratings

Se vores internationale ratings

Samfundsansvar

I Kromann Reumert er troværdighed en central værdi. For os betyder troværdighed at tage ansvar for vores handlinger, vores udvikling og for hinanden. For at efterleve denne værdi bør vi også tage et samfundsansvar.

 

Læs mere om vores arbejde med samfundsansvar

 

Bestyrelses­uddannelserne 

Kromann Reumert har i samarbejde med CBS Executive og EY etableret CBS Bestyrelsesuddannelserne. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges der i undervisningen et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Kromann Reumert forestår selv en del af undervisningen, der er bygget op omkring erfaringsbaserede cases.  

 

Læs mere om bestyrelsesuddannelserne

Legal Tech

 

Digitalisering er et stadigt stigende fokusområde i Kromann Reumert. I de seneste år har vi udviklet en række legal tech-løsninger til gavn for både klienter og medarbejdere i Kromann Reumert. Vores legal tech-løsninger hjælper vores klienter med alt fra kontrakthåndtering til kortlægning af juridiske risici og er med til at forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem vores klienter og medarbejdere.

Bliv klogere på vores mange legal tech-løsninger


Virksomhedsjurist­prisen

Virksomhedsjuristprisen er skabt på et initiativ fra foreningen Danske Virksomhedsjurister (DVJ) og Kromann Reumert for at synliggøre virksomhedsjuristernes værdi for dansk erhvervsliv.

Læs mere om Virksomhedsjuristprisen

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Kromann Reumert udfører for vores klienter, i det omfang de ikke fraviger ved anden skriftlig aftale.


Læs mere om vores forretningsbetingelser

Klientoplysninger

Kromann Reumerts advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er sammen med Kromann Reumerts EU-advokater registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

Kravene om klientoplysninger ifølge de advokatetiske regler pkt. 13

Prispolitik

Hos Kromann Reumert lægger vi vægt på, at vores rådgivning tilfører værdi for vores klienter. Det opnår vi via dialog og forventningsafstemning – også når det drejer sig om prisen på vores ydelser.

Læs mere om vores prispolitik

Privatlivs- og cookiepolitik

Kromann Reumert anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig, bl.a. når du bruger vores hjemmeside, tilmelder dig et af vores arrangementer, din virksomhed etablerer et klientforhold hos os eller som led i vores udøvelse af advokathvervet. 

 

Vi er i de fleste situationer at betragte som dataansvarlig. Det er f.eks. tilfældet i forhold til den behandling af personoplysninger, der indgår i vores daglige forretningsaktiviteter, sagsbehandling og advokatrådgivning for vores klienter samt markedsføring af vores ydelser. Det betyder, at vi kun i forbindelse med konkrete ydelser, såsom administration af whistleblowerordninger eller brug af specifikke IT-værktøjer til f.eks. opbevaring af dokumenter på vegne af vores klienter (såsom Contract Management) anses for at være databehandler og skal indgå en databehandleraftale med vores klienter, der i disse tilfælde anses for at være dataansvarlige. 

 

Nedenfor kan du få flere informationer om, hvornår, hvordan og til hvilke formål vi indsamler og anvender dine personoplysninger:

 

Vi behandler personoplysninger om dig, når du bruger vores hjemmeside

 

Vi behandler personoplysninger om dig som led i opbygning eller etablering af et klientforhold

 

Vi behandler personoplysninger om dig som led i udøvelsen af advokathvervet

 

Vi behandler i forbindelse med konkrete ydelser personoplysninger på vegne af vores klienter og anses derfor som databehandler

Dine rettigheder som registreret person

Som registreret person har du en række rettigheder, du kan gøre brug af ved at henvende dig til CPO Christina Helbro Reimann. Du har således ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi heraf. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine personoplysninger, som du mener er ukorrekte, forældede mv., og du kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Udøvelse af visse rettigheder som f.eks. sletning kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt.

 

Som registreret har du endvidere ret til dataportabilitet, hvis konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt. Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger om dig selv, som er blevet indsendt til os, når behandlingen foretages automatisk, og behandlingshjemlen er baseret på samtykke eller kontrakt. Hvis det er teknisk muligt, har du også ret til at få transmitteret dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset i overensstemmelse med gældende regler, herunder af hensyn til afgørende private interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dig.

 

I det omfang du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Undtagelser til Kromann Reumerts oplysningspligt

Som registreret har du ret til at blive informeret om Kromann Reumerts behandling af dine personoplysninger. Kromann Reumerts advokater er dog underlagt tavshedspligt efter retsplejelovens regler og de advokatetiske regler, hvorfor Kromann Reumert i visse tilfælde kan undlade at iagttage oplysningspligten over for dig, hvis personoplysningerne om dig eller behandlingen heraf skal forblive fortrolige.

 

Kromann Reumert kan også undlade at iagttage oplysningspligten over for dig af hensyn til afgørende private interesser, herunder hensynet til dig, eller af hensyn til afgørende private eller offentlige interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dine interesser i at modtage oplysningerne. Denne undtagelse vil være relevant, hvis oplysningspligten har negative konsekvenser for varetagelsen af vores klienters interesser f.eks. i forbindelse med retsforfølgning og håndhævelse af civilretlige krav eller strafbare handlinger, kontrol- eller tilsynsfunktioner, interne undersøgelser og lignende situationer.

 

Herudover vil Kromann Reumert kunne undlade at opfylde oplysningspligten over for dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats, eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen at give dig oplysningerne.

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Overførsel af personoplysninger til et land uden for EU/EØS (tredjeland), der er vurderet til at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, kræver ikke specifik godkendelse. Personoplysninger kan uden videre overføres til sådanne tredjelande.

 

Overførsel til såkaldte usikre tredjelande kan ske på baggrund af en række forskellige overførselsgrundlag, hvorved der er etableret en ordning, der stiller garanti for fornøden beskyttelse af de registreredes rettigheder. Som et eksempel herpå kan nævnes indgåelse af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse med modtageren.

 

Hvor der ikke er etableret en særlig ordning, kan der stadig ske overførsel af personoplysninger til en modtager i et usikkert tredjeland, såfremt der findes et særligt overførselsgrundlag. Det kan f.eks. ske ved indhentelse af samtykke, for opfyldelse af kontrakt med en virksomhed etableret i et usikkert tredjeland, og hvis det er nødvendigt i relation til et retskrav. De særlige overførselsgrundlag følger af databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1.

 

Du kan få en kopi af det relevante overførselsgrundlag eller oplysning om, hvor det er blevet gjort tilgængeligt, ved at kontakte vores ansvarlige for privatlivspolitikken, CPO Christina Helbro Reimann.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores ansvarlige for privatlivspolitikken, CPO Christina Helbro Reimann.


Kontakt Datatilsynet

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, som Kromann Reumert behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse.

 

 

Cookiepolitik

Vi bruger forskellige cookies til at optimere dit besøg på vores hjemmeside, herunder sikre funktionalitet, generere statistik over brugen af hjemmesiden, huske dine præferencer, som f.eks. valg af sprog, og med henblik på optimering af reklametiltag på de sociale medier.

Hvad er en cookie?

En cookie er en fil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet IT-udstyr. Ved brug af cookies på vores hjemmeside gør Kromann Reumert det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider du besøger, hvilke funktioner du bruger, samt hvornår og hvor længe det sker. Cookies med personoplysninger om dig anvendes kun til de specifikke formål anført i oversigten nedenfor. 

Retsgrundlaget for behandlingen af din IP-adresse er Kromann Reumerts legitime interesser i at generere brugbar og retvisende statistik over brugen af vores hjemmeside, optimere driften heraf samt optimere markedsføringstiltag på sociale medier, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Se mere om Kromann Reumerts behandling af dine personoplysninger i Kromann Reumerts privatlivspolitik.

Samtykke til indsamling af cookies

Vi placerer først cookies på din computers harddisk m.v., når du har valgt, hvilke cookies vi må benytte, og derefter trykket på "JEG ACCEPTERER". Det er frivilligt, hvilke cookies du vælger at acceptere. Du skal dog være opmærksom på, at vores hjemmeside muligvis ikke fungerer optimalt, hvis du vælger ikke at acceptere cookies. Der kan således være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager.

 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside via nedenstående link. Så snart du tilbagekalder dit samtykke, vil der automatisk blive blokeret for de pågældende cookies i din browser. Det er således ikke nødvendigt at ændre i dine browserindstillinger.  Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den placering af cookies på dit IT-udstyr, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. 

 

Cookies på www.kromannreumert.com 

Kromann Reumert anvender følgende typer af cookies:

 

  • permanente cookies, der lagres på din computer, og dermed gør det muligt for os at genkende din computer næste gang, du besøger vores hjemmeside, således at din brugeroplevelse hos os forbedres, og
  • midlertidige cookies, der er knyttet til dit aktuelle besøg på vores hjemmeside og slettes fra din computer, når du lukker din webbrowser.

  

De to typer af cookies kan endvidere inddeles efter, hvem der placerer de forskellige cookies på hjemmesiden:

 

  • førsteparts cookies, der placeres af hjemmesiden www.kromannreumert.com, og
  • tredjeparts cookies, der placeres af vores leverandører og samarbejdspartnere, der har elementer indlejret på vores hjemmeside.

Sådan fjerner du cookies manuelt 

Hvis du ikke ønsker, at der sættes cookies på din computer, kan du vælge at fjerne disse manuelt. Dette gør du ved at  bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete] eller via dine browserindstillinger. 

 

Nedenfor finder du vejledninger til, hvordan du manuelt kan blokere cookies for www.kromannreumert.com og fjerne cookies i de forskellige mest anvendte browsere:


Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Safari

Flash cookies

Mere information om cookies

Brugen af cookies er reguleret af "Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr " (også kaldet cookiebekendtgørelsen). Nedenfor finder du links til mere information om cookiebekendtgørelsen og Erhvervsstyrelsens vejledning derom.


Cookiebekendtgørelsen

Erhvervsstyrelsens vejledning om cookiebekendtgørelsen