Om Kromann Reumert

Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirksomhed med kontorer i København,  Aarhus og London. 

Vi er omtrent 550 medarbejdere, hvoraf cirka 300 er jurister, der tilsammen dækker en lang række specialeområder. Kromann Reumert er et interessentskab, hvor de fleste af virksomhedens partnere er interessenter. Interessentskabet er baseret på ligedeling, hvilket sikrer et incitament til at arbejde sammen om at løse opgaverne optimalt.


Ledelsesmæssigt er Kromann Reumert organiseret af en bestyrelse, en managing partner og en direktion. Bestyrelsen og managing partner udpeges af partnerkredsen, og ansvaret for Kromann Reumerts strategiske udvikling bæres af direktionen og bestyrelsen. Direktionen tager sig ligeledes af den daglige ledelse. Forretningsmæssigt er Kromann Reumert organiseret i en matrixorganisation, hvor kernen er en række juridiske specialeområder inden for alle grene af erhvervsretten. 


Vi har dermed en betydelig kapacitet og dybdespecialisering, og finder det væsentligt, at vores jurister har forståelse for og en vis indsigt i andre specialer.


Vores rådgivning

Kromann Reumerts rådgivning er altid tilpasset, så den er relevant for den enkelte klient. Vi tror på, at vi yder den bedste rådgivning i nærværende samarbejde med klienten og på baggrund af et indgående kendskab til dennes organisation og forretning. Det gør os i stand til at levere løsninger, der er brugbare, handlingsorienterede og værdiskabende for klienten – også på længere sigt.


Vi sætter en ære i, at vores klienter altid kan få fat i os, når de har behov for det. Vi er tilgængelige døgnet rundt, da vi ved, at problemer ikke kun opstår i kontortiden. Vi er til enhver tid parate til at stille op med juridisk hjælp og sparring, når der er behov for det. 

Vores internationale udsyn

Kromann Reumert er en internationalt orienteret virksomhed med både danske og udenlandske kunder, hvor en væsentlig del af vores forretning og sager har internationalt indhold. Vores omfattende og effektive internationale netværk inkluderer, at vi som det eneste danske advokatfirma er medlem af advokatorganisationen Lex Mundi, der består af over 20.000 jurister fra 160 af verdens førende uafhængige advokatvirksomheder.

For vores klienter betyder det, at vi har enestående adgang til et netværk af eksperter næsten alle steder i verden. Samtidig er vi i stand til at holde vores klienter underrettet om internationale udviklinger og tendenser, der kan have betydning i Danmark.

VORES VÆRDIER

Kromann Reumert lægger vægt på at give vores klienter værdiskabende løsninger, der bygger på indsigt i deres forretning. Vi går til samarbejdet med engagement og opmærksomhed, og vi stræber efter at være troværdige og ansvarsbevidste i alle forhold.

Vores fire grundlæggende værdier er derfor:


Kvalitet
Vi leverer operationelle løsninger med kommerciel og faglig indsigt.

Forretningsforståelse
Vi sætter os ind i klientens forretning og behov.

Samarbejdsglæde
Vi samarbejder engageret og opmærksomt med vores klienter og hinanden.

Troværdighed

Vi tager ansvar for vores handlinger, vores udvikling og for hinanden.

vores ledelse

Kromann Reumert er organiseret med en bestyrelse, managing partner og direktion. Bestyrelsen og managing partner udpeges af partnerkredsen.

Direktionen

Direktionen tager sig af den daglige ledelse og består af:

    Arne Møllin Ottosen
Managing Partner
    Tina Larsen
CFO
    Anders Wiedemann
COO

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

 Erik Bertelsen   Erik Bertelsen
Formand
Partner 
    Jeppe Buskov
Partner
 
  Flemming Horn Andersen
Partner 
 Anders Stubbe Arndal   Anders Stubbe Arndal
Partner
 Thomas Kaas   Thomas Kaas
Partner

INTERNATIONALE RATINGS

Se vores internationale ratings.

SAMFUNDSANSVAR

 I Kromann Reumert er troværdighed en central værdi. For os betyder troværdighed at tage ansvar for vores handlinger, vores udvikling og for hinanden. For at efterleve denne værdi bør vi også tage et samfundsansvar.


Læs mere om vores arbejde med samfundsansvar


bestyrelses­uddannelse og board leadership masterclass

Kromann Reumert har i samarbejde med CBS Executive og EY udviklet og lanceret en ny bestyrelsesuddannelse og et Masterclass-program for erfarne bestyrelsesmedlemmer. Vi forestår selv en del af undervisningen, der er bygget op omkring erfaringsbaserede cases med fokus på ledelse, strategi og værdiskabelse i bestyrelsesarbejdet. I 2018 udvider vi med et nyt kursus om erhvervsfondslovgivningen og fondsledelse.

 

Læs mere om bestyrelsesuddannelsen, Board Leadership Masterclass og kursus om erhvervsfondslovgivning og fondsledelse.

digitale services

TeamUp

Som en del af dit samarbejde med Kromann Reumert tilbyder vi vores online samarbejdsplatform TeamUp. TeamUp er en sikker online samarbejdsplatform for fildeling og kommunikation mellem Kromann Reumert og vores klienter. Hvis du ønsker at benytte TeamUp, kan du blot tage fat i din kontaktperson hos Kromann Reumert.

CONTRACT MANAGEMENT SYSTEM

Optimal kontraktstyring forudsætter et opdateret og overskueligt overblik over organisationens kontrakter med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Derfor rådgiver Kromann Reumert også om systemunderstøttelsen til kontraktstyring.

KROMANN REUMERT ON CALL

Kromann Reumert on call på din smartphone

Er din virksomhed i risiko for at blive udsat for et uanmeldt kontrolbesøg eller en ransagning fra enten danske myndigheder eller myndigheder fra EU, så giver "Kromann Reumert on call" dig mulighed for omgående at få bistand fra vores specialister. Med "Kromann Reumert on call" kan du hurtigt komme i kontakt med den rette specialist, der vil hjælpe dig trygt igennem kontrolbesøget.

 

Tilføj vores nye web-app "Kromann Reumert on call" til iOS eller Android her:

VIRKSOMHEDSJURIST­PRISEN 

Årets Virksomhedsjuristpris er skabt på et initiativ fra foreningen Danske Virksomhedsjurister (DVJ) og Kromann Reumert for at synliggøre virksomhedsjuristernes værdi for dansk erhvervsliv.

Læs mere om Virksomhedsjuristprisen

Læs nyheden: Vinder af Virksomheds­juristprisen 2017 donerer 75.000 kr. til Red Barnet

FORRETNINGSBETINGELSER

Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Kromann Reumert udfører for vores klienter, i det omfang de ikke fraviger ved anden skriftlig aftale.


Læs mere om vores forretningsbetingelser.

KLIENTOPLYSNINGER

Kromann Reumerts advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er sammen med Kromann Reumerts EU-advokater registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

Kravene om klientoplysninger ifølge de advokatetiske regler pkt. 13 fremgår her.

PRISPOLITIK

Hos Kromann Reumert lægger vi vægt på, at vores rådgivning tilfører værdi for vores klienter. Det opnår vi via dialog og forventningsafstemning - også når det drejer sig om prisen på vores ydelser.

Læs mere om vores prispolitik.

COOKIES OG PERSONOPLYSNINGER

Når du tilmelder dig Kromann Reumerts arrangementer eller nyhedsbreve, beder vi dig om dine kontaktinformationer i form af navn, adresse, virksomhed, titel og e-mailadresse. Vi registrerer og bruger oplysningerne til at håndtere afvikling af arrangementer (f.eks. til bekræftelse af din tilmelding og udarbejdelse af navneskilte) og udsende nyhedsbreve samt invitationer til nye arrangementer, hvis du har bedt om det.


Derudover bruger vi oplysningerne til statistiske formål, så vi hele tiden bliver bedre til at servicere vores klienter. Vi behandler altid oplysningerne fortroligt og videregiver dem ikke til eksterne samarbejdspartnere.

Vi indsamler desuden oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside ved hjælp af cookies (se beskrivelsen nedenfor).

Du kan altid henvende dig til Kromann Reumert og få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, få rettet ukorrekte oplysninger eller få oplysninger slettet.

Cookies

En cookie er en fil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger.

Ved at bruge Kromann Reumerts hjemmeside giver du samtykke til, at vi benytter cookies som beskrevet nedenfor. Vi sætter først cookies, når du bevæger dig videre fra vores startside, www.kromannreumert.com. Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager. Du kan følge nedenstående links, hvis du ønsker vejledning i at slette cookies fra din browser.

Kromann Reumert bruger forskellige cookies til at optimere dit besøg, dels når du navigerer rundt på vores hjemmeside, dels til at generere statistik over brugen af vores hjemmeside.

Derudover anvender vi Google Analytics og Sitecore-statistik til at undersøge, hvordan de forskellige sider besøges, og hvordan vores brugere navigerer på hjemmesiden. Vi videregiver ikke oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside til tredjemand.

Sådan fjerner du cookies

Ønsker du ikke, at vi sætter cookies, har du mulighed for at fjerne denne funktion. Nedenfor finder du vejledninger til, hvordan du fjerner cookies i de forskellige browsere: