Legal Tech

Vi har udviklet en række legal tech-løsninger til gavn for både klienter og medarbejdere i Kromann Reumert. Vores legal tech-løsninger hjælper vores klienter med alt fra kontrakthåndtering til kortlægning af juridiske risici og er med til at forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem vores klienter og medarbejdere.

  

   


Kromann Reumert Learning Center

TeamUp

Som en del af dit samarbejde med Kromann Reumert kan du anvende vores online samarbejdsplatform TeamUp.

TeamUp er en sikker online platform til fildeling og kommunikation mellem Kromann Reumert og vores klienter. Hvis du ønsker at benytte TeamUp, kan du blot tage fat i din kontaktperson hos Kromann Reumert.

 

Konkursinfo

Konkursinfo er Kromann Reumerts digitale site til konkursbehandling. Vores digitale løsning giver en effektiv sagsbehandling og kommunikation mellem kreditor og kurator.

I Konkursinfo kan du anmelde krav i konkursboer, hvor der er afsagt konkursdekret efter den 5. oktober 2018, og som Kromann Reumert behandler. Du kan blive opdateret om konkursboets status og få overblik over dine anmeldte krav.

 

 Contract Management System

Optimal kontraktstyring forudsætter et opdateret og overskueligt overblik over organisationens kontrakter med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.

Derfor rådgiver Kromann Reumert også om systemunderstøttelsen til kontraktstyring. Vi har vores eget Contract Management System, der er yderst fleksibelt, og en lang række af platformens funktioner kan tilpasses jeres organisation. 


Kromann Reumert On Call

Er din virksomhed i risiko for at blive udsat for et uanmeldt kontrolbesøg eller en ransagning fra enten danske myndigheder eller EU-myndigheder, så giver "Kromann Reumert On Call" dig mulighed for at få omgående bistand fra vores specialister.

Med "Kromann Reumert On Call" kan du hurtigt komme i kontakt med den rette specialist, der vil hjælpe dig trygt igennem kontrolbesøget. Tilføj vores web-app "Kromann Reumert On Call" til både iOS eller Android.

     
     
Learning Center

Kromann Reumerts Learning Center er din platform for viden og læring inden for dine interesseområder - leveret i form af blandt andet insights, seminarer og podcasts. Du kan blive klogere på præcis den måde, der passer dig.

  eDiscovery

E-discovery-systemer understøtter en effektiv teknologibaseret gennemgang af store datamængder samt mangfoldige søgemuligheder.

 

Vi anvender E-discovery til at finde beviser i store mængder data, eksempelvis i forbindelse med intern svig hos klienter eller ulovlig adfærd hos leverandører. Brugen af E-discovery mindsker både tidsforbruget og fejlmargenen.

     
     

Legal Risk Radar 

Virksomheder skal i dag forholde sig til en stadigt stigende kompleksitet, et hurtigere tempo og et langt tættere samspil mellem aktører og faktorer. Dermed bliver risikostyring af helt afgørende betydning. Men før din virksomhed kan forholde sig til de relevante risici, må I identificere og vurdere dem, herunder en eventuel gensidig påvirkning risiciene imellem.

Med Legal Risk Radar får du hjælp til at identificere i hvert fald nogle af de potentielle risici, din virksomhed er eksponeret for.

 

Document Automation

Vi har udviklet et system til intelligent dokumentautomatisering, som gør det muligt at producere kompleks og individuelt tilpasset juridisk dokumentation hurtigt, men stadig med høj standard.

Systemet er velegnet til en lang række standardiserede kontrakter, lige fra fortrolighedsaftaler over fuldmagter til ansættelseskontrakter.

     
     

Litigation Platform

Kromann Reumert er firstmover på strømlining af retssager ved brug af relevant ny teknologi. Vi tilbyder vores klienter, som en del af vores platform TeamUp, et skræddersyet retssagsmodul, som både domstole og modparter accepterer og bruger.

 

Virtual Data Room (VDR)

Vi har udviklet et moderne virtuelt datarum, som giver dig mulighed for at administrere, styre og dele fortrolige dokumenter i M&A-processen og effektivt håndtere Q&A-processen, så du kan fokusere på de kommercielle forretningsbeslutninger.

     
     

Digital Document Signing

Ved digital underskrivelse af dokumenter bruger vi DocuSign til at gennemføre godkendelser og aftaler. Det sikrer en fuldt digital underskrivelsesproces, som ikke kræver hverken køb eller installation af software. 

DocuSign kan også understøttes direkte gennem vores TeamUP-sites.

 

Digital Tenders

Kromann Reumerts udbudsplatform gør det muligt for offentlige og halvoffentlige myndigheder, forsyningsselskaber og andre aktører at lave digitale udbud.

     
     

GDPR Platform

Med vores GDPR-platform kan du holde styr på kortlægningen af dine datastrømme og dermed sikre, at du altid overholder dokumentationskravene og har det fulde overblik over behandlingen af personoplysninger i din virksomhed.

 

Whistleblower Platform

For at hjælpe klienter med at bekæmpe uregelmæssigheder tilbyder vi en digital løsning, der giver medarbejdere mulighed for, via en uafhængig og anonym platform, at indberette mistanker om fejl eller ulovligheder. På den måde lever virksomhederne op til kravene i det kommende EU-direktiv til beskyttelse af whistleblowers.

     
     

Knowledge Hub

Som klient hos Kromann Reumert kan du efter aftale få adgang til et udvalg af vores skabeloner, tilpasset dine specifikke behov. Vi kalder det vores "Knowledge Hub". Alle dokumenter i Knowledge Hub ligger sikkert gemt i vores digitale arbejdsområde TeamUp.

 

Forums and Scholarships

Vi tilbyder forskelle fora til forskellige brancher og virksomheder, f.eks. Dansk Foreningen for EU-skatteret. Derudover tilbyder vi dig som klient både en platform til dine stipendier og at administrere dem for dig.

     
     

Online Debt Collection

Vi tilbyder online inkassobistand via vores inkassoportal, hvor vi har optimeret de forskellige processer med henblik på hurtigere indfrielse. På den måde kan du fokusere på det vigtige: Din virksomhed.