E-services

Vi har udviklet en række e-services til gavn for både klienter og medarbejdere i Kromann Reumert. Vores e-services hjælper vores klienter med alt fra kontrakthåndtering til kortlægning af juridiske risici og er med til at forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem vores klienter og medarbejdere.

  

   


Kromann Reumert Learning Center

TeamUp

Som en del af dit samarbejde med Kromann Reumert kan du anvende vores online samarbejdsplatform TeamUp.

TeamUp er en sikker online platform til fildeling og kommunikation mellem Kromann Reumert og vores klienter. Hvis du ønsker at benytte TeamUp, kan du blot tage fat i din kontaktperson hos Kromann Reumert.

 

Konkursinfo

Konkursinfo er Kromann Reumerts digitale site til konkursbehandling. Vores digitale løsning giver en effektiv sagsbehandling og kommunikation mellem kreditor og kurator.

I Konkursinfo kan du anmelde krav i konkursboer, hvor der er afsagt konkursdekret efter den 5. oktober 2018, og som Kromann Reumert behandler. Du kan blive opdateret om konkursboets status og få overblik over dine anmeldte krav.

 

 Contract Management System

Optimal kontraktstyring forudsætter et opdateret og overskueligt overblik over organisationens kontrakter med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.

Derfor rådgiver Kromann Reumert også om systemunderstøttelsen til kontraktstyring. Vi har vores eget Contract Management System, der er yderst fleksibelt, og en lang række af platformens funktioner kan tilpasses jeres organisation. 


Kromann Reumert On Call

Er din virksomhed i risiko for at blive udsat for et uanmeldt kontrolbesøg eller en ransagning fra enten danske myndigheder eller EU-myndigheder, så giver "Kromann Reumert On Call" dig mulighed for at få omgående bistand fra vores specialister.

Med "Kromann Reumert On Call" kan du hurtigt komme i kontakt med den rette specialist, der vil hjælpe dig trygt igennem kontrolbesøget. Tilføj vores web-app "Kromann Reumert On Call" til både iOS eller Android.

     
     
Learning Center

Kromann Reumerts Learning Center er din platform for viden og læring inden for dine interesseområder - leveret i form af blandt andet insights, seminarer og podcasts. Du kan blive klogere på præcis den måde, der passer dig.

  E-discovery

E-discovery-systemer understøtter en effektiv teknologibaseret gennemgang af store datamængder samt mangfoldige søgemuligheder.

 

Vi anvender E-discovery til at finde beviser i store mængder data, eksempelvis i forbindelse med intern svig hos klienter eller ulovlig adfærd hos leverandører. Brugen af E-discovery mindsker både tidsforbruget og fejlmargenen.

     
     

Legal Risk Radar 

Virksomheder skal i dag forholde sig til en stadigt stigende kompleksitet, et hurtigere tempo og et langt tættere samspil mellem aktører og faktorer. Dermed bliver risikostyring af helt afgørende betydning. Men før din virksomhed kan forholde sig til de relevante risici, må I identificere og vurdere dem, herunder en eventuel gensidig påvirkning risiciene imellem.

Med Legal Risk Radar får du hjælp til at identificere i hvert fald nogle af de potentielle risici, din virksomhed er eksponeret for.