Markeds­misbrugs­forord­ningen

Markedsmisbrugsforordningen (MAR) har været gældende siden den 3. juli 2016. Her finder du al relevant information og holder dig opdateret om de nye regler.
Markedsmisbrugsforordningen (MAR) erstattede den 3. juli 2016 værdipapirhandelslovens (der nu er erstattet af kapitalmarkedsloven) bestemmelser om bl.a. insiderlister, oplysningsforpligtelser, ledende medarbejdere og deres nærtståendes indberetningspligt, interne regler, insiderhandel, uretmæssig videregivelse af intern viden og markedsmanipulation (markedsmisbrug). Derudover indeholder MAR en række nye tiltag som f.eks. whistleblower-ordninger, markedssonderinger og tilbagekøbsprogrammer. Her på siden og gennem nyhedsbreve holder vi alle opdaterede om de nye regler, guidelines, afgørelser mv. Derudover har vi oprettet en Q&A-funktion, der er tiltænkt korte og generelle spørgsmål til os. I det omfang der er tale om spørgsmål af generel interesse, vil de også – i anonymiseret form – blive delt her på siden.  
 

Nyhedsbreve

Vi har løbende udsendt nyhedsbreve med konkrete forslag til, hvordan udstedere sikrer, at MAR overholdes. Her finder du en samlet liste med vores nyhedsbreve om MAR.

 

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev om kapitalmarkeder – så er du sikker på at blive opdateret, når der kommer ny information vedrørende MAR og de nye børsregler. Du tilmelder dig her på siden.

ESMA offentliggør anbefalinger om Covid-19

ESMA har den 11. marts 2020 offentliggjort anbefalinger vedrørende COVID-19, oplysningsforpligtelser og finansielle forventninger.
Anbefalingerne kan læses her: ESMA RECOMMENDS ACTION BY FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS FOR COVID-19 IMPACT 
Du kan også læse vores nyhedsbrev om Covid-19 og børsretlige overvejelser her: COVID-19 og børsretlige overvejelser 

Lovsamling

Her finder du relevante forordninger, love, guidelines og afgørelser relateret til MAR.

 

Q&A

Her får du svar på korte og generelle spørgsmål om MAR.