COVID-19: Afbrydelse af fusionsfrister (DK) og opfordring til udskydelse (EU)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dag oplyst, at de lovbestemte frister for behandling af fusionsanmeldelser i KL § 12 d, stk. 1-5, ekstraordinært er afbrudt i 14 dage, som følge af COVID-19-udbruddet. Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, som træder i kraft i dag, onsdag den 18. marts, hvoraf afbrydelsen af fristerne fremgår. Ved udløbet af de 14 dage skal det vurderes, om der skal ske yderligere afbrydelse af fristerne. EU-Kommissionen opfordrer til, at virksomheder udskyder indsendelser af planlagte fusionsanmeldelser på ubestemt tid, såfremt det er muligt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen melder ud om afbrydelse af frister i 14 dage


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark har i dag meldt ud, at fristerne for fusionskontrol afbrydes i 14 dage med henblik på at takle de udfordringer, som COVID-19-udbruddet har medført. De lovbestemte frister som fastlagt i KL § 12 d, stk. 1-5, er således på nuværende tidspunkt afbrudt, og der vil efter udløbet af de 14 dage foretages en ny vurdering af, om der skal ske yderligere afbrydelser. Afbrydelsen af fristerne fremgår af en bekendtgørelse, som Erhvervsministeren har udstedt, og som træder i kraft i dag, onsdag den 18. marts. 

Begrundelsen for afbrydelsen af fristerne er, at styrelsen i forbindelse med behandlingen af fusioner kan have problemer med kontakt til tredjeparter i forbindelse med vurderingen af transaktionen, herunder kunder og konkurrenter til de fusionerende virksomheder, hvilket kan have en betydelig indflydelse på den endelige afgørelse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i den forbindelse oplyst, at dette medfører en risiko for at træffe en materielt forkert afgørelse, hvorved fusioner, der skulle have været godkendt, forbydes, eller fusioner, der skulle have været forbudt, godkendes.  Styrelsen vil imidlertid fortsat arbejde for, at de normale frister så vidt muligt overholdes.

Virksomheder bør derfor være særlig opmærksom på disse udfordringer forud for indgivelse af endelig anmeldelse til konkurrencemyndighederne, ligesom der i allerede kørende processer skal forsøges taget hensyn hertil. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har endvidere opfordret til, at virksomheder, der ønsker at fusionere, tager kontakt til styrelsen i god tid.

COVID-19 medfører også vanskeligheder for Kommissionens sagsbehandling


EU-Kommissionen oplever også forsinkelser i sin behandling af fusionsanmeldelser som følge af COVID-19. Det skyldes, at det i forbindelse med vurderingen af fusionerne er vanskeligt for Kommissionen at indsamle oplysninger fra kunder, konkurrenter og leverandører. Ligeledes oplever Kommissionen udfordringer med at tilgå informationsdatabaser, siden deres medarbejdere i stort omfang arbejder hjemmefra. Samlet set bliver sagsbehandlingen for fusionsanmeldelser derfor udfordret af spredningen af COVID-19, hvorfor Kommissionen opfordrer til, at virksomheder udskyder indsendelser af planlagte fusionsanmeldelser på ubestemt tid, såfremt det er muligt. Kommissionen har imidlertid ikke indført lige så vidtgående foranstaltninger som konkurrencemyndighederne i Danmark, idet de lovbestemte frister fortsat ses uændret.

Kommissionen opfordrer ekstraordinært til, at dokumenter afleveres i elektronisk format fremfor fysisk


Kommissionen vil ligeledes midlertidigt acceptere, at dokumenter indleveres i elektronisk format fremfor de vanlige fysiske dokumenter. Virksomheder kan stadig indlevere dokumenterne fysisk, men Kommissionen opfordrer til, at virksomhederne benytter den midlertidige elektroniske løsning.
 


Opdatering den 31. marts 2020: Afbrydelsen af fusionsfrister forlænges yderligere 14 dage


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 30. marts 2020 meldt ud, at fristerne for fusionskontrol afbrydes i yderligere 14 dage. Forlængelsen af fristafbrydelsen forløber således frem til den 13. april 2020, lige efter påske. Begrundelsen er, at regeringen også har forlænget foranstaltningerne til forebyggelse og begrænsning af COVID-19-udbruddet. Styrelsen understreger imidlertid fortsat, at man vil arbejde for, at de normale frister så vidt muligt overholdes.