Tilbuds­platforme afgiver tilsagn om at fjerne mindste­priser

Happy Helper og Hilfr har afgivet tilsagn om at fjerne mindstepriser på de rengøringsydelser, der udbydes via virksomhedernes platforme. Tilsagnene kommer i kølvandet på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens betænkeligheder ved platformenes brug af faste minimumstakster som en del af deres vilkår og betingelser.
Konkurrencerådets afgørelser af 26. august 2020 – (1) Minimumspris på Happy Helpers platform og (2) Minimumspriser på Hilfrs platform

Baggrund

Happy Helper og Hilfr er tilbudsplatforme, som formidler kontakt mellem udbydere af rengøringsydelser og slutkunder. Som udgangspunkt er udbyderne af rengøringsydelserne selvstændigt erhvervsdrivende, som indgår aftaler om rengøringsydelser direkte med kunderne. Happy Helper og Hilfr faciliterer dermed blot kontakten mellem parterne.

I januar 2019 foretog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en kontrolundersøgelse hos platformsvirksomhederne, fordi styrelsen – i forbindelse med en generel kortlægning af platformes udbredelse i Danmark – var blevet opmærksom på, at begge platforme anvendte minimumspriser. Undersøgelserne resulterede i, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indledte individuelle undersøgelser af begge platforme.

Et af vilkårene, som udbyderne af rengøringsydelserne skulle forpligte sig til for at kunne anvende platformene, var at kræve en vis minimumspris. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderede, at dette vilkår skabte et "prisgulv", der kunne skade den frie konkurrence om netop prisen. Hilfr opererede med en timetakst på minimum 130 kr. (ekskl. diverse gebyrer), mens Happy Helpers minimumstakst var på 120 kr. (ekskl. diverse gebyrer).

Ud over minimumspriserne undersøgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også Hilfr-platformens såkaldte "SuperHilfrere". På Hilfr-platformen overgår en rengøringsudbyder automatisk til at blive SuperHilfr, når vedkommende har arbejdet mere end 100 timer via platformen. Udbydere kan dog frit vælge at fortsætte som selvstændige Hilfr'ere. SuperHilfrere er omfattet af en overenskomst, der blandt andet giver ret til feriepenge, platformskommission, pension og sundhedsordning. SuperHilfrere modtager en jobbekræftelse for hver rengøringsydelse, men modtager dog også et ansættelsesbevis, når vedkommende starter som SuperHilfr. SuperHilfrere var også omfattet af kravet om minimumstakst.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse viste, at det ikke kan afvises, at SuperHilfere må betragtes som ansatte i konkurrenceretlig forstand. Dette er er en vigtig sondring, da man som ansat ikke er omfattet af konkurrencereglerne. Det er til gengæld selvstændigt erhvervsdrivende. Spørgsmålet blev dog aldrig endeligt afklaret, da sagen blev afsluttet med tilsagn.
 

Tilsagnene 

Sagen, og dermed styrelsens undersøgelser, blev afsluttet ved, at Happy Helper og Hilfr afgav tilsagn om at ændre praksis, som Konkurrencerådet accepterede.

Tilsagnene angik følgende:

 

  • Happy Helper og Hilfr forpligter sig til at sikre og understøtte, at der ikke fremgår vilkår og udsagn om minimumspriser, eller at der på anden vis anvendes minimumspriser for selvstændige, der anvender platformene.

  • Hilfr forpligter sig til at sikre, SuperHilfrere er ansatte i konkurrenceretlig forstand:

    - Hilfr skal sikre et over-/underordnelsesforhold mellem Hilfr og SuperHilfere.

    - Hilfr skal bære den økonomiske risiko, hvilket skal sikres ved at indarbejde et nyt afsnit i forretningsbetingelserne, der tydeliggør dette.


Tilsagnene gælder tidsubegrænset.

Hvad viser afgørelserne?

Konkurrencemyndighederne udviser betydelig interesse for onlineplatforme, der faciliterer formidling mellem udbydere og kunder. Afgørelserne viser, at man som onlineplatform skal være varsom med, hvilke vilkår og betingelser man fastsætter for de brugere af platformen, der betragtes som selvstændige. Selvstændigt erhvervsdrivende, for eksempel konsulenter, er omfattede af konkurrencereglerne, og derfor vil vilkår, der påvirker konkurrenceparametrene på platformen – eksempelvis mindstepriser – mellem selvstændige, der er konkurrenter, være ulovlige.

Læs Konkurrencerådets afgørelse om minimumspris på Heppy Helpers platform.

Læs Konkurrencerådets afgørelse om minimumspris på Hilfrs platform.