10 fokusområder for din virksomhed i 2021

Sæt standarden ‒ definér fremtiden. Vi har samlet 10 fokusområder, som din virksomhed bør være opmærksom på i 2021. Rapporten giver dig indsigt og inspiration til at navigere i en kompleks (juridisk) verden.

Download rapporten på dansk eller engelsk eller bestil et trykt eksemplar.


2021. Et nyt år står for døren. En ny begyndelse venter.

Vi tager afsked med det forgangne år, hvor vi tog hul på et nyt årti, der allerede har krævet tilpasninger og betydet, at virksomheder og samfund har skullet navigere i hidtil usete farvande.

Men bladet er vendt. Der er lys i mørket, og vi kan forhåbentlig se ind i en virkelighed, der byder på mere velkendte rammer og fornyet optimisme.

For selv om udfordringerne fortsat vil sætte sine spor, så venter den globale genstart og mulighederne for den, der er beredt.

Vi har derfor samlet 10 fokusområder, som din virksomhed bør være opmærksom på i 2021. Områder, der kan skabe udfordringer, hvis de ikke håndteres korrekt eller i tide, men som også kan give din virksomhed det rette afsæt, så du kan opsøge mulighederne og indfri potentialerne.

Vi håber, at denne rapport vil give dig fornyet inspiration og tjene som dit kompas i en fortsat kompleks (juridisk) verden.

De 10 fokusområder

  • Life science og digitalisering: Digital sundhed ‒ en fremtid fuld af intelligente løsninger

  • Grøn omstilling: Grøn genstart ‒ vær forberedt og kom godt i gang

  • Tvister og forsikring: Flere, større og komplekse tvister forude

  • Bæredygtig IT: Bæredygtig sourcing af IT- og teknologiydelser er "good business"

  • Arbejdsforhold: Arbejdsmiljø, hjemmearbejde og #metoo i en coronatid

  • Finansielle forpligtelser: Skal din virksomheds finansielle covenants justeres?

  • Digital Markedsføring: Er din virksomhed skarp på reglerne for digital markedsføring?

  • Corporate governance: Samfundsansvar er en del af god selskabsledelse

  • Direkte investeringer: Øget fokus på og skærpelse af FDI-regler

  • Insolvens og rekonstruktion: Risici og ledelsesansvar i usikre tider
 

Download rapporten på dansk eller engelsk eller bestil et trykt eksemplar.