Mia Thulstrup Gedbjerg

Mia Thulstrup Gedbjerg kom til Kromann Reumert i 2018. Mia er specialiseret inden for it og udbud og har en offentligretlig baggrund.

Mia har særligt erfaring med komplekse systemanskaffelser med tilhørende drift og vedligehold og rådgiver navnlig i projekter om digital infrastruktur, i regulerede sektorer eller med en offentligretlig vinkel. Blandt andet har Mia været involveret i udarbejdelsen af K03 standardkontrakt for agile it-projekter og udbud af flere kritiske sagsbehandlingsløsninger for offentlige myndigheder. 


Mia bistår i alle aspekter af udbudsprocesser inden for it og teknologi; lige fra de indledende overvejelser omkring strategi, udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af forhandlingsforløb, til facilitering af tilbudsevaluering og indgåelse af kontrakten. Mias rådgivning fokuserer på en gennemsigtig og struktureret proces, der nedbringer transaktionsomkostningerne for både kunden og leverandøren og i sidste ende understøtter en realisering af kundens strategiske målsætninger. 

Aktiviteter
 • Medforfatter til flere artikler mv. om K03
 • Medlem af bestyrelsen for DITA (Danske IT-Advokater)
Baggrund
 • Senior Legal Counsel i ATP (2016-2018)
 • Chefkonsulent i Skatteministeriet (2015-2016)
 • Advokat ved Kammeradvokaten (2007-2015)
 • LL.M fra Kings College i London i 2011
 • Cand. jur. Københavns universitet 2007
 • Studeret på Université d'Avignon et des pays de Vaucluse i 2006
 • Certificeringer i ITIL og Agile Project Management
Bestalling og møderet
 • Møderet for landsret 2010
 • Advokat 2010
Sprog
 • De skandinaviske sprog
 • Engelsk
Læs mere