Adrian Kielberg

Adrian Kielberg kom til Kromann Reumert i begyndelsen af 2018, og han arbejder med en bred vifte af sager om konkurrence, statsstøtte og udbud.

 

Inden for udbudsretten har Adrian erfaring med at rådgive på både ordregiver- og tilbudsgiversiden, først som student og siden som advokatfuldmægtig. I det daglige er Adrian med til at rådgive i forbindelse med planlægningen og afviklingen af udbudsprocesser og deltagelsen heri. Ved sager der verserer for Klagenævnet for Udbud, bidrager Adrian med den indledende afdækning af problemstillingen samt forberedelse og udarbejdelse af klage- og svarskrifter.

 

Adrian arbejder sideløbende med både konkurrenceret og statsstøtteret. Inden for konkurrenceretten har Adrian erfaring med både horisontale og vertikale samarbejder, herunder konkurrentsamarbejder, distributionsforhold og dominerende virksomheders forhold, navnlig i relation til priser og rabatordninger.  Herudover har Adrian erfaring med at anmelde større og mindre fusioner til både de danske og europæiske konkurrencemyndigheder. På statsstøtteområdet bidrager Adrian til rådgivningen inden for et bredt emnefelt, herunder navnlig inden for støtteordninger til forskning og kultur.

Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere